Vzhledem k tomu, že CYGNUS 2 a jeho část Zaměstnanci slouží především k evidenci docházky, není třeba v něm vést i zaměstnance, který nebude docházet, právě z důvodu mateřské dovolené. Zejména pak pro evidenci úvazku pro MPSV není žádoucí, aby v CYGNUS 2 byl tento zaměstnanec veden jako aktivní. Provedeme tedy ukončení:

1. Přejděte do Přehledu zaměstnanců (KDE? Zaměstnanci – Přehled zaměstnanců), označte zaměstnance, který odchází na mateřskou, klepněte na červené tlačítko s křížkem Odebrat a zvolte možnost Ukončit/Přerušit pracovní smlouvu.2. V otevřeném okně zvolte datum předcházející odchodu na mateřskou.

3. Jako důvod zvolte Mateřská dovolená a potvrďte klepnutím na OK.

4. Můžete také naplánovat smazání identifikačního údaje (otisk/čip) a zablokovat přístup do systému Cygnus 2.