OBSAH

Jak vytvořit novou šablonu práv

Novou šablonu přidejte v sekci Šablony práv výběrem zařízení v horní části okna a klepnutím na tlačítko Přidat (nebo označte vzorovou šablonu a udělejte její Kopii)

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Šablony práv)

V otevřeném okně zadejte Název a volitelně doplňte Poznámku a klepněte na tlačítko Opravit.

Procházejte jednotlivé sekce v levé části okna a v pravé části pak povolujte nebo nastavujte náhled na jednotlivé sekce v programu.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK a poté znovu OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno)

Jak spravovat existující šablonu práv

Existující šablony lze Opravit nebo Odebrat. Stačí uživatele označit a použít jedno z jmenovaných tlačítek.

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Šablony práv)

Opravu proveďte podobně jako v případě přidání šablony.

Pokud nelze šablonu odebrat (tlačítko je šedé), šablona je použita u uživatele. Nejprve ji odeberte od uživatelů a poté můžete šablonu odstranit.

VIDEO: Jak přidat uživatele a přidělit mu přístupy do CYGNUS 2

Toto video vás provede přidáním uživatele, tj. zaměstnance, který bude v programu pracovat, do CYGNUS 2. Dozvíte se, jaké nastavení je možné u uživatele provést a jaké možnosti oprávnění jsou k dispozici.

Video zobrazuje CYGNUS v původním vzhledu, funkce však fungují stejně. Video bude nahrazeno za nové v nejbližší době. Děkujeme za pochopení. 


 

Jak přidělit přístupy uživateli do CYGNUS 2

Tento postup využijete v případě:

 • kdy přidáváte uživatele do CYGNUS 2, ale nejedná se o vašeho zaměstnance.
 • kdy bude zaměstnanec doplněn mezi zaměstnance později, ale musíte mu již přidělit práva (pokud se jedná o tento scénář, uveďte bezchybně celé jméno zaměstnance).

Nového uživatele přidejte klepnutím na tlačítko Přidat (nebo označte existujícího uživatele, jehož práva jsou stejná jako uživatele nové a použijte tlačítko Kopie).

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Uživatelé)

V otevřeném okně doplňte:

 • Jméno a Příjmení zaměstnance
 • Pozice
 • Přihlašovací jméno (generuje se automaticky ze zadaného příjmení)
 • Heslo
 • Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení (donutí uživatele při prvním přihlášení zadat své vlastní heslo)
 • Zařízení (do kterého zaměstnanec patří)
 • Šablona práv (zvolte dle pracovníka)
 • Administrátor (umožní nastavení práv uživatelů)
 • Klíčový pracovník (je možné jej zvolit jako klíčového pracovníka klienta)
 • Přístupová práva (použijte tlačítko Načíst přístupová práva nebo detailně upravte pomocí tlačítko Opravit )

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno).

Jak změnit uživateli heslo

Pokud uživatel zapomene své heslo můžete můj jej změnit dvěma způsoby.

Změna hesla z karty zaměstnance

Jste-li administrátor a současně s tím navštěvujete karty zaměstnanců, změnu lze provést přímo z karty konkrétního zaměstnance. Přejděte do podsekce Uživatel.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Osobní údaje – Uživatel

Klepněte na tlačítko Opravit v části Uživatel.

Nastavte nové heslo a zatrhněte volbu Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení, aby si pak uživatel nastavil heslo nové, individuální.

Změna hesla z Nastavení systému

Jako administrátor můžete heslo změnit i přímo z nastavení systému. Přejděte do podsekce Uživatelé.

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Uživatelé)

Poklepáním otevřete kartu uživatele (nezapomeňte být ve správném zařízení).

Nastavte nové heslo a zatrhněte volbu Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení, aby si pak uživatel nastavil heslo nové, individuální.

Jak zrušit uživateli přístup do CYGNUS 2

Pokud u vás zaměstnanec přestane pracovat, neměl by mít dále přístupy do CYGNUS 2. Proto jej ze seznamu uživatelů odebereme.

Vyhledejte uživatele v seznamu a klepněte na tlačítko Odebrat.

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Uživatelé)

Protože uživatel v programu pracoval, není možné jej odstranit úplně. Proto bude uživatel zneaktivněn. Potvrďte tak.


Jak obnovit neaktivní účet

Pokud u Vás přestal zaměstnanec pracovat a Vy jste učet zablokovali, tedy dali ho do neaktivních, stačí aby jste v seznamu uživatelů přes pravé tlačítko vybrali nabídku "Zobrazit neaktivní"
Následně uvidíte neaktivní účty na konci seznamu a jsou šedé a dvakrát kliknete na daný účet a zrušíte volbu "Neaktivní"