Přidávání směn vyžaduje nastavené pracovní skupiny. K těmto pracovním skupinám potom budou dané směny navázané.

Otevřete si sekci Směny, v pravém horním rohu vyberte z nabídky pracovní skupinu, ke které směny přiřazujete, a klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka)


V otevřeném okně vyberte nejprve typ směny. Pokračujte zápisem čísel/písmen v maximální délce 3 hodnoty do pole Zkratka.

Dále zvolte zatržením a zápisem data, od kterého do kterého může být směna použita (pouze pokud se jedná o nějakou dočasnou směnu). Zkontrolujte také dny, ve kterých může být směna použita a případně jejich zatržením použití upravte.

Pokračujte nastavením počátku a konce směny v polích Pracovní doba. Nastavit můžete také zaokrouhlení a rozšíření směn. O to, jaký efekt toto nastavení má, se dozvíte klepnutím zde.

Závěrem nastavte přestávku. Přestávka může být v přesném čase nebo po odpracované době. Stačí si vybrat.

Poté klepněte na tlačítko Přidat a vypište následující pole:

Přestávka v přesný čas:

  • Začátek (zde doplňte čas počátku přestávky)
  • Délka (Zde zapište délku přestávky)
  • Minimální odpracovaná doba před přestávkou (zapište, kolik času musí zaměstnanec odpracovat, aby byla uznána přestávka.)
  • Minimální odpracovaná doba po přestávce (zapište, jaký čas musí zaměstnanci strávit na pracovišti a jeho směna nekončila přestávkou.)

Přestávka po odpracované době:

  • Po (zde zapište, po jaké době se má přestávka spustit
  • Délka (Zde zapište délku přestávky)
  • Minimální odpracovaná doba před přestávkou (zapište, kolik času musí zaměstnanec odpracovat, aby byla uznána přestávka.)

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Všechno k dané směně nastaveno? Uložte klepnutím na tlačítko OK. (nebo vše zrušte klepnutím na Storno).