JAK PŘIDAT NOVOU SMĚNU

Změněno dne Thu, 02 May 2024 v 10:21 AM

Přidávání směn vyžaduje nastavené pracovní skupiny. K těmto pracovním skupinám potom budou dané směny navázané.

Otevřete si sekci Směny, v pravém horním rohu vyberte z nabídky pracovní skupinu, ke které směny přiřazujete, a klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka - Směny)


V otevřeném okně vyberte nejprve typ směny. Pokračujte zápisem čísel/písmen v maximální délce 3 hodnoty do pole Zkratka.

Dále zvolte zatržením a zápisem data, od kterého do kterého může být směna použita (pouze pokud se jedná o nějakou dočasnou směnu). Zkontrolujte také dny, ve kterých může být směna použita a případně jejich zatržením použití upravte.

Pokračujte nastavením počátku a konce směny v polích Pracovní doba. Nastavit můžete také zaokrouhlení a rozšíření směn. O to, jaký efekt toto nastavení má, se dozvíte klepnutím zde.

Závěrem nastavte přestávku. Přestávka může být v přesném čase nebo po odpracované době. Stačí si vybrat.

Poté klepněte na tlačítko Přidat a vypište následující pole:

Přestávka v přesný čas:

  • Začátek (zde doplňte čas počátku přestávky)
  • Délka (Zde zapište délku přestávky)
  • Minimální odpracovaná doba před přestávkou (zapište, kolik času musí zaměstnanec odpracovat, aby byla uznána přestávka.)
  • Minimální odpracovaná doba po přestávce (zapište, jaký čas musí zaměstnanci strávit na pracovišti a jeho směna nekončila přestávkou.)

Přestávka po odpracované době:

  • Po (zde zapište, po jaké době se má přestávka spustit
  • Délka (Zde zapište délku přestávky)
  • Minimální odpracovaná doba před přestávkou (zapište, kolik času musí zaměstnanec odpracovat, aby byla uznána přestávka.)

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Všechno k dané směně nastaveno? Uložte klepnutím na tlačítko OK. (nebo vše zrušte klepnutím na Storno).

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit