Jakmile si do programu vložíte používaná auta ve vašem zařízení, můžete si u jednotlivých pracovníků zvolit to, které se jim má při realizaci předvyplnit.

Pro přidání auta k pracovníkovi jej vyberte v seznamu a klepněte na tlačítko Opravit

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová právaPracovníci terénní péče)

V otevřeném okně u jednotlivých terénů, na kterých je pracovník přiřazen vyberte ze seznamu požadované auto a uložte klepnutím na OK.

Vybrané auto se pracovníkovi předvyplní při zapisování realizace. Bude mít však i nadále možnost auto ručně změnit na jiné.