1. Pokud vznikne v CYGNUS 2 nový provoz, je nutné jej vytvořit a propojit v IS CYGNUS


2. V případě, že nový provoz zaměstnanci nastavíte na kartě zaměstnance, je potřebné si změnit filtr v plánech i docházky i při exportu do mezd na "Všechny", protože aktuálně uvidíte "Jiný výběr"

3. Nově vytvořený provoz si můžete také přidat do nastavení úseků. Otevřte měsíční plán a klikněte na tlačítko "Tři tečky" u políčka "Úsek" Klikněte na tlačítko "Plus" pro vytvoření nového úseku.Napište název úseku. Vyberte pracovní skupinu a provoz.4. Nově přidaný provoz si můžete také přidat do správy hodnocení, aby jste zaměstnancům nastavit hodnocení