V případě, že zaměstnanci končí rodičovská dovolená a chcete je obnovit s systému Cygnus 2, existují dva způsoby. 


OBSAH


Zaměstnanec již existuje v systému Cygnus 2

V případě, že jste provedli správně přerušení zaměstnance z důvodu Mateřské dovolené dle návodu ZDE. Postup je jednoduchý. 

1. Otevřete si přehled zaměstnanců a použijte zelené tlačítko přidat zaměstnance. 2. Vyplníte datum nástupu, na kterém zařízení bude pracovat a její příjmení. A pokračujte tlačítkem další. 

Datum nástupu musí být nastaveno, na den, kdy se vrací do evidence, nezadávejte datum, kdy poprvé nastoupila do Vaší organizace.


3. V případě, že byl zaměstnanec nalezen, vyberte jej. A pokračujete tlačítkem další a poté provedete další nastavení, jako při založení karty zaměstnance, například vyberete provoz, pracovní skupinu a další.  V případě, že zaměstnanec nebyl nalezen, pokračujte dle následujícího postupu popsaného níže

Zaměstnanec neexistuje v systému Cygnus 2. 

Pokud zaměstnanec nebyl nalezen, je to z toho důvodu, že byl v IS Cygnus ukončen a v době převodu nebyl aktivní a převeden do Cygnus 2. Například v IS Cygnus je karta zaměstnance ukončená k datu 31.3.2018 a převod byl uskutečněn v roce 2019. 


1. Postup bude následující, vyberte možnost Zaměstnanec není v seznamu (založit nového zaměstnance)

2. Postupujte úplně stejně jako při založení nové karty zaměstnance a kartu uložte.

3. Až budete mít kartu založenou, doporučíme nastavit počáteční datum nástupu do organizace. Otevřete kartu zaměstnance a vyberte Osobní údaje - Základní údaje a použijte tlačítko opravit. 


4. Napíšete do kolonky Datum nástupu do organizace správné datum a případně, můžete vyplnit Počet let praxe k datu nástupu (V tomto případě postupujte dle metodiky MPSV).