Může se stát, že nestihnete včas přehodnotit plán péče klienta a klient je následně ukončen. V takovém případě se bude i po ukončení tento klient zobrazovat v Upozornění na konec platnosti plánu péče. Abyste Upozornění odstranili, postupujte následovně: 


1. Klikněte pravým tlačítkem na upozornění a zvolte Zobrazit kartu klienta.


2. Klikněte v plánu péče na tlačítko Opravit

3. Odeberte zatržítko u 'Zkontrolovat dne'. 

4. Plán uložte kliknutím na OK.


Tento klient se dál nebude zobrazovat v Upozornění.