Nástup klienta a přehled klientů sociální péče

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 02:01 PM

OBSAH


Nástup klienta 

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)

V otevřeném okně vyberte nejprve datum nástupu, zvolte službu a zapište příjmení klienta, který nastupuje a jeho datum narození. Příjmení musí být správně zapsané, aby ho program v případě, že klient čerpal u Vás v minulosti jinou poskytovanou službu, dokázal rozpoznat. Pokračujte klepnutím na Další.


2. Výběr klienta

V nejčastějším případě se vám hned zobrazí informace, která říká, že klient nebyl nalezen a proto bude vytvořen nový. Informaci stačí potvrdit klepnutím na Ano. 

 

Pokud klient v minulosti ve Vašem zařízení čerpal sociální službu, zobrazí se v seznamu. Správného klienta vyberte zatržítkem. Může se jich dle shody v příjmení zobrazit více. To, že se jedná o toho správného, porovnejte dle celého jména, data narození případně adresy. 

3. Osobní údaje

Doplňte křestní jméno, cílovou skupinu, nákladové středisko, případně další údaje. Jakmile budete mít hotovo, pokračujte klepnutím na Další.

4. Terén

Kliknutím na + vyberte terén poskytované péče. 

5. Dokončení nástupu

V posledním kroku můžete doplnit kontaktní osobu. Na závěr klikněte na Dokončit.  

Klient je nyní nastoupen. V přehledových oknech bude vyznačen symbolem nástupu.


Základní informace

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče )

Zaměřte svou pozornost v přehledovém okně Přehled klientů zejména na:


VYHLEDÁVACÍ POLE V LEVÉM HORNÍM ROHU | Slouží k vyhledání libovolné informace, kterou je možné v zobrazeném seznamu klientů a jejich informací nalézt. Stačí hledané heslo zapsat a chvíli počkat na zobrazení výsledků.

TLAČÍTKA PRO SPRÁVU KLIENTŮ V LEVÉM DOLNÍM ROHU | Tedy k evidenci nástupů, ukončení a k editaci údajů.

TLAČÍTKA PRO ZMĚNU ZOBRAZENÍ PŘEHLEDU KLIENTŮ V PRAVÉM DOLNÍM ROHU | Díky těmto tlačítkům můžete filtrovat klienty, nebo změnit zobrazené sloupce s informacemi o klientech v tabulce. 

DETAILNÍ INFORMACE O KLIENTOVI KTERÝ JE PRÁVĚ OZNAČEN V PRAVÉ ČÁSTI OKNA | Zde jsou vidět některé údaje z karty klienty za klienta, kterého jste v přehledu právě označili.


Nastavení pohledu

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče )


Přehled klientů sociální péče si můžete přizpůsobit podle toho, co je pro Vás důležité. Můžete si vybrat sloupce, ale také co uvidíte v detailu klienta v pravé části.V detailu si vyberte položky v daných oblastí. Pomocí šipek doleva/doprava přidáte, či odeberete vybrané položky. Pomocí šipek nahoru a dolů změníte pořadí vybraných položek. 


Pokud chcete přidat/opravit/odebrat nadpisy v detailu, použijte tlačítko zelené plus/tužku/červený křížek.


Dále je možné přizpůsobit sloupce v přehledu klientů. Z oblastí vyberte sloupce, které potřebujete vidět v přehledu. Stejně jako v nastavení pohledu slouží šipky doleva/doprava k vybrání/odebrání sloupce a šipky nahoru/dolů k změně pořadí vybraných sloupců. Jakmile budou vybrané a seřazené všechny potřebné sloupce klikněte na tlačítko OK.Filtrování klientů

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče )

K zobrazení pouze vybraných klientů, kupříkladu z konkrétního oddělení, použijte tlačítko Filtr.


V otevřeném okně zvolte, co chcete filtrovat a klepněte na tlačítko OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno)


To že filtr neodpovídá výchozímu stavu, dává program najevo zabarvením tlačítka.Filtr zrušíte opětovným klepnutím na tlačítko Filtr. V otevřeném okně klepněte na tlačítko Výchozí a poté na tlačítko OK.


Uložení nastaveného pohledu a filtru

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče )

U takto upraveného přehledu klientů a je možné změnit šířku sloupců pomocí tažením myši. Pokud chcete řadit klienty například podle čísla smlouvy, klikněte na popis daného sloupce. Jakmile je úprava přehledu hotová, je potřeba pohled uložit.


Tímto způsobem je možné si nastavit více pohledů na klienty. Pod tlačítkem Nastavení pohledu najdete všechny své pohledy i původní.Přehled klientů k jinému datu

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče )

Datum v přehledu klientů, které je umístěné v pravém horním rohu, lze měnit pouze tehdy, je-li nastavený filtr stavu služby. Pokud je prázdný, datum měnit nelze (tj. stav služby je ve filtru nastaven např. na Aktivní).

Teprve v tomto okamžiku se u data zobrazí tři tečky, díky kterým můžete datum změnit. Data, která budou v přehledu zobrazena budou odpovídat zvolenému datu.


Export seznamu klientů do excelu

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče )

V CYGNUS můžete do excelu exportovat libovolné tabulky, včetně seznamu klientů. Export zobrazeného seznamu klientů provedete tak, že do tabulky klepnete pravým tlačítkem myši a zvolíte Export.

Než export provedete, nastavte si u klientů sloupce, které chcete se jménem klienta exportovat. Je vhodné také klienty vyfiltrovat.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit