Sociální péče (8)

Přidání klienta na poskytovanou službu. Vytvoření smlouvy a naplánování návštěv. Realizace terénní péče. Vyúčtování péče.