OBSAH

Na terminálu se zobrazují chybné čas/datum

Pokud se na terminálu zobrazují chybné datum a čas, pak jejich nastavení do správné/aktuální podoby provedete následovně.


V základním menu vyberte Nastavení a potvrďte pomocí pravého modrého tlačítka.V Nastavení zvolte Nastavit datum a potvrďte pravým modrým tlačítkem.Zadejte 32886 a opět potvrďte pravým modrým tlačítkem.Vyplňte datum (rok/měsíc/den) a čas (hodiny/minuty/sekundy).Po vyplnění posledního čísla času Vás čtečka vrátí do Nastavení (1. ID terminálu, 2. Nastavit datum), kde již nic nevybírejte a pouze stiskněte tlačítko ESC pro uložení nastavených časových údajů.Terminál nelze synchronizovat se CYGNUS 2, zobrazuje se chybová hláška

Pokud terminál nelze synchronizovat se CYGNUS 2 a objevuje se chybová hláška, pak je nejčastěji terminál přehlcen záznamy a je ho potřeba vyčistit resetem.


Pamatujte, že resetem přijdete o všechny záznamy uložené v terminálu.

Postup restartu terminálu je následující.


Na vypnutém terminálu zmáčkněte zároveň tlačítka 7, 9 a Zapnout/Vypnout.V System Menu vyberte Memory a potvrďte pravým modrým tlačítkem.V Memory zvolte Initialize a potvrďte pravým modrým tlačítkem.Jakmile se na displeji terminálu zobrazí hláška Initializing. . . OK, záznamy byly smazány. Terminál vypněte a po jeho opětovné zapnutí ho již můžete začít používat.Terminál problematicky nebo vůbec nesnímá čárové kódy

V případě, že terminál problematicky nebo vůbec nesnímá čárové kódy, pak jsou nejčastěji na vině následující příčiny:

 • špinavé sklíčko (otřete navlhčeným hadříkem),
 • nekvalitní tisk čárových kódů (kódy přetiskněte),
 • lesklý obal/papír (pro ochranu papírů s čárovými kódy používejte pouze matné eurofolie).


Pokud jsou sklíčko terminálu a tisk čárových kódů včetně případného obalu v pořádku, pak může být problém v synchronizovaných číselnících viz. dvě situace a jejich řešení níže.


 • Nelze načíst kód zaměstnance
  • Proveďte opětovnou synchronizaci terminálu.
  • Ověřte, že není zaměstnanec jako uživatel zneaktivněný.


 • Nelze načíst kód klienta či činnosti
  • Proveďte opětovnou synchronizaci terminálu a ověřte, že jsou zvoleny správné služby/pracoviště.


CYGNUS 2 nereaguje na připojený terminál, tváří se, jako by terminál nebyl k PC připojen

V tomto případě prověřte, zda je vše správně zapojeno a zda jsou jednotlivé komponenty (kabely, kolébka) funkční. Aby proběhla synchronizace, je potřeba, aby byl nabíjecí stojan (kolébka) připojena v počítači a také napájecím kabelem do zásuvky! Dále také ověřte, že na daném PC jsou nainstalované ovladače pro terminál a případně je naistalujte. Odkaz na stažení ovladačů naleznete v nápovědě Zprovoznění čtečky na čárové kódy (velký terminál).