Individuální plánování terénní sociální péče

Změněno dne Tue, 27 Sep 2022 v 03:24 PM

OBSAH


Nepříznivá sociální situace

Tuto sekci najdete na Kartě klienta - Sociální dokumentace - Nepříznivá sociální situace. Slouží k zaznamenání nepříznivé sociální situace nebo záznamu ze sociálního šetření. Jedná se o informace, které jsou podkladem pro poskytování dané služby u klienta. Nepříznivá sociální situace se zapisuje k datu pomocí tlačítka Přidat.Individuální plánování

Najdete ho v Kartě klienta v sekci Sociální dokumentace - Individuální plánování


Klikněte na tlačítko Zadat individuální plán k datuZadejte datum platnosti a datum kontroly. Zkontrolujte vyplněného pracovníka. 


Začněte vyplněním Potřeb klienta a osobního cíle


Plánování pracuje s informacemi ze smlouvy klienta. Proto už při založení prvního plánu klienta můžete vidět označené oblasti péče. Podle toho, jaké úkony má klient zadané ve smlouvě, se v plánu aktivují oblasti, ve kterých jsou úkony zařazeny. 

U každé oblasti v sekci Co zvládá a s čím potřebuje pomoci doplňte informace o klientovi, které popisují, s čím klient potřebuje v dané oblasti pomoci. V Popisu Podpory popište detailněji to, jakým způsobem má být u klienta proveden daný úkon a s čím přesně potřebuje pomoci. Dále vypište cíle podpory (spolupráce). V jednotlivých oblastech si u úkonů můžete vytvářet výchozí texty, které při vytváření nových plánů můžete místo vypisování rovnou načíst. Klikněte na tři tečky u textového pole.Pomocí zeleného plus zapište výchozí text. Všechny oblasti, ve kterých jsou úkony, které má klient ve smlouvě, jsou označeny červenou tečkou.Jakmile v těchto oblastech vyplníte popis podpory, upozornění zmizí a objeví se zatržítko, které značí, že je popis vyplněn. Popis podpory se také zobrazí také při přístupu z mobilu přes mobilnicygnus.cz.Oblasti, ve kterých nejsou žádné úkony, které by měl klient ve smlouvě, nejsou nijak označeny. I v těchto oblastech však můžete popsat situaci u klienta. Tímto způsobem vyplňte celý plán. 


V levém spodním rohu najdete tlačítko s písmenem I. Kliknutím na něj zobrazíte oblast Nepříznivá sociální situace, Průběh poskytování péče a informaci o Přerušení péče. Tyto údaje Vám mohou pomoci k sestavení kvalitního individuálního plánu pro klienta. 
Na závěr kliknutím na OK plán uložte. 


Tisk Individuálního plánu

Pokud potřebujete plány tisknout, máte možnost si pomocí filtru vybrat, jak bude sestava k tisku vypadat. Můžete si vybrat, jestli chcete na individuální plán vytisknout také Nepříznivou sociální situaci, Aktuální stav klienta popřípadě jestli chcete tisknout oboustranně. Užitečná možnost je také tisk Pouze popisu péče, který může být ideálním podkladem pro pracovníky přímé péče. Obsahuje pouze seznam úkonů s popisem podpory a případná rizika.Přehodnocování a historie individuálního plánování

Individuální plán klienta je nutné pravidelně přehodnocovat. Klikněte na tlačítko + s kalendářem - Zadat individuální plán k datu. Program Vás vyzve k zadání hodnocení aktuálně platného plánu. Máte možnost vyplnit text a také hvězdičkami ohodnotit, jak se daří cíle plnit. 
Každé přehodnocení plánu i s hodnocením úspěšnosti plnění pak najdete pod tlačítkem historie. 


Aktuální stav klienta

Aktuální stav klienta najdete v Kartě klienta v sekci Sociální dokumentace - Základní údaje. Slouží ke shrnutí aktuálních potřeb klienta definovaných v individuálním plánu. Nastavení individuálního plánování

Oblasti v individuálním plánu jsou nastaveny podle vyhlášky. Pokud si chcete oblasti upravit podle Vašich preferencí, nastavení najdete v sekci Nastavení - Klienti - Sociální dokumentace - Oblasti individuálního plánu. Na tomto místě si můžete oblasti přejmenovat, vytvořit nové nebo existující smazat. Pozor! V návaznosti na změnu názvů oblastí je potřeba zkontrolovat propojení úkonů na oblasti! Toto nastavení najdete v záložce Nastavení - Klienti - Vyúčtování - Úkony. U úkonů je potřeba zkontrolovat, jestli jsou napojeny na správnou existující oblast. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK. 

Nastavit si můžete také počet a název jednotlivých oken, které v individuálním plánu vyplňujete. Nastavení najdete v záložce Nastavení - Klienti - Sociální dokumentace - Nastavení individuálního plánu. 

Můžete si vybrat, kolik oken chcete v které části plánu zobrazovat a změnit jejich názvy. Podmínkou je, aby v každé části bylo alespoň jedno okno.


Pokud budete chtít načíst původní názvy a složení oken, klikněte na tlačítko Načíst výchozí pojmenování
Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Nastavení se ihned projeví v individuálních plánech klientů.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit