Videokurz - Etika sociální práce v sociálních službách

Změněno dne Mon, 06 Mar 2023 v 03:51 PM

OBSAH

Úvod

Kurz vás seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS. Videokurzem bude provázet odborná lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR, Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.1. lekce - Etika a její důležitost v sociálních službách (Délka videa: 9 min)

V první kapitole definujeme pojem etika, morálka, zabýváme se hranicemi mezi dobrem a zlem, respektive se zamýšlíme nad hranicemi lidského chování a jednání, obzvláště pak ve vztahu k sociální práci a sociálním službám.


2. lekce - Etická dilemata (Délka videa: 10 min)

Stěžejním tématem druhé kapitoly jsou etické problémy, konflikty a dilemata. Zamýšlíme se nejen nad jejich definicí, ale především nad jejich konkrétní podobou a četností při sociální práci v sociálních službách. Zajímáme se o nejčastější etická dilemata, která jsou součástí každodenní praxe v sociálních službách.


3. lekce - Profesní etika (Délka videa: 12 min)

Ve třetí kapitole se zaměříme na profesní etiku sociální práce, a to opět se zaměřením na sociální práci v sociálních službách. Zmíníme etické zásady v přístupu ke klientovi, zaměříme se také na principy a na systém hodnot sociální práce, i na konkrétní roviny a cíle profesní etiky a její přínosy. Zmíníme se také o etickém profilu pracovníka sociálních služeb a zdůrazníme principy očekávaného chování.


4. lekce - Etické kodexy (Délka videa: 11 min)

Ve čtvrté kapitole se vypořádáme s pojmoslovím etického kodexu a zaměříme se na jeho konkrétní přínosy pro sociální práci a sociální služby. Téma však uchopíme šířeji, a to od formulování etického kodexu, jeho smyslu až po jeho přínosy pro profesi sociální práce a sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. Neopomeneme zmínit se i o formálnosti a funkčnosti etického kodexu.5. lekce - Etické komise (Délka videa: 8 min)

V páté kapitole budeme hovořit o etických komisích v sociálních službách, jako moderním nástroji kvalitně řízené sociální služby. Tento nástroj se pomalu, ale jistě zabydluje i v českém prostředí a je stejně tak jako v zahraničí poradním orgánem ředitele poskytované sociální služby. Do sociální práce přináší především nadhled nad etickým problémem, konfliktem či dilematem, a to z mnoha úhlů pohledu.6. lekce - Kvalita života (Délka videa: 11 min)

V šesté kapitole se zaměříme na klienta sociální práce nebo sociální služby. Ústředním tématem bude kvalita jeho života. Pokusíme se definovat kvalitu života, přestože víme, že jde především o subjektivní kategorii. Zaměříme se na autonomii a individualitu každého člověka, který přijde do kontaktu se sociální prací či se stane klientem sociální služby. Zaměříme se i na metody zjišťování kvality života.7. lekce - Lidské potřeby (Délka videa: 14 min)

Sedmá kapitola věnuje svojí pozornost lidským potřebám, obzvláště pak potřebám klienta sociální práce a sociálních služeb. Proto se zaměřujeme na všechny kategorie potřeb v životě člověka, včetně potřebné specifikace. Součástí kapitoly je i uspokojování, respektive neuspokojování potřeb, povědomí o mapování potřeb klienta jako důležité součástí procesu nastavení kvalitně poskytované sociální služby.8. lekce - Individuální plánování (Délka videa: 12 min)

Znalost potřeb klienta sociální práce nebo sociální služby je důležitá s ohledem na řešení nepříznivé sociální situace, ve které se nachází. Proto se osmá kapitola kurzu věnuje individuálnímu plánování sjednané sociální služby. Nedílnou součástí této kapitoly je náhled na vztah mezi tím, kdo poskytuje sociální práci a tím, kdo ji využívá. Na individuální plánování se zaměříme nikoliv jako na proces, ale na jeho etický rozměr.9. lekce - Klíčový pracovník (Délka videa: 13 min)

V poslední, deváté kapitole se zaměříme na roli klíčového pracovníka, respektive jaké profesní, ale i osobnostní kompetence, které se od něj očekávají. Součástí této kapitoly jsou i informace zaměřené na požadavky a předpoklady klíčového pracovníka, kterých denně využívá v praxi sociální práce v sociálních službách. Důležitý pro nás bude i etický rozměr individuálního plánování a vztahu klíčového pracovníka ke klientovi a naopak.Závěrečný test

Pro spuštění testu klikněte zde.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit