Vyúčtování na pojišťovnu

JAK VYTVOŘIT OPRAVNOU DÁVKU NEBO VÝKONY DOVYKÁZAT
Jak vytvořit opravnou dávku K vytvoření opravné dávky použijeme nástroje pod tlačítkem Operace a volbou opravné dávky. (KDE? Klienti – Vyúčtování na pojiš...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:35 PM
JAK VYKÁZAT VÝKONY NA POJIŠŤOVNU
OBSAH Jak vykázat pořízené výkony Jak odeslat dávky přímo do pojišťovny Jak uložit dávky do souboru a vytisknout dokumenty Jak vykázat pořízené výkony...
Pá, 10 Červenec, 2020 at 9:34 AM
JAK VYTVOŘIT OPRAVNOU DÁVKU CEST
Opravné dávky cest pro pojišťovnu vytvoříte v nástroji Vyúčtování na pojišťovnu. V okně vyúčtování klepněte na tlačítko Operace a vyberte možnost Opravit dá...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:36 PM
JAK ZJISTIT ČÍSLO DOKLADU V DÁVCE NA POJIŠŤOVNU
V případě vytváření opravných dávek je potřeba číslo dokladu. Zpravidla o něm informuje přímo pojišťovna. Občas se však stane, že znáte pouze dávku a rodné ...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:37 PM
CO UDĚLAT PRO NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉHO ODESÍLÁNÍ DÁVEK NA ZP
Elektronické odesílání dávek přímo na pojišťovnu, bez nutnosti navštěvovat jednotlivého portály pojišťoven, je možné, pokud jsou provedena správná nastavení...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:37 PM
JAK UPRAVOVAT POŘÍZENÉ VÝKONY
V plném využití informačního systému CYGNUS 2 ve vedení ošetřovatelské dokumentace jsou výkony pořizovány klientovi na sestavený poukaz ORP automaticky. Na...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:38 PM
KDY SE VYKAZUJE KÓD 06645?
Tento výkon se automaticky vykazuje v okamžiku realizace intervence navázané na poukaz ORP (tj. v plánu intervencí je tato intervence naplánována) a jsou sp...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:38 PM
LZE VYKAZOVAT VÝKON 06613, I KDYŽ JE JEHO DÉLKA KRATŠÍ NEŽ 10 MINUT?
Koncem roku 2018 jsme v CYGNUS 2 provedli úpravu, která při vykazování intervence na pojišťovnu v délce kratší než 10 minut vykáže výkon 06613. Tato úprava ...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:39 PM
NASMLOUVALI JSME SI VÝKON 06648, JAK JEJ DOPLNIT OD ZAČÁTKU MĚSÍCE?
S aktivací výkonu 06648 probíhá jeho automatické vykazování při nočním či víkendovém/svátečním výkonu. Probíhá tak od data aktivace. Všechny dny před aktiva...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:39 PM
VYKÁŽOU SE VÝKONY NA POJIŠŤOVNU, POKUD SE PŘEKRÝVAJÍ JEJICH ČASY REALIZACE?
Ano, pro vykazování není překážkou, pokud se intervence časově překrývají. Tato skutečnost nepodléhá kontrole při vytváření dávky. Překrývání času je označe...
Út, 7 Červenec, 2020 at 3:39 PM