OBSAH


Před samotným zadáváním výsledků testů si zkontrolujte, zda ve všech kartách klientů a zaměstnanců máte správně zadanou pojišťovnu a rodné číslo. Vyhnete se případným chybám při vykazování výkonů na pojišťovnu. 

Jak si zkontrolovat rodné číslo a pojišťovnu u zaměstnance najdete v nápovědě pod tímto odkazem.Jak nastavit práva pro Testování COVID

Přístupová práva k Testování COVID Vám nastaví Váš Administrátor. Práva se nastavují ve třech oblastech. 

1/ Přístup uživatele ke zdravotnickému pracovišti

Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé - Opravit uživatele - Opravit přístupová práva - Klienti - Poskytované zdravotní služby 


2/ Šablona práv

Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv - Opravit - Klienti - Testování klientů a zaměstnanců

3/ Pro pracovníky, kteří zaznamenávají výsledky testů a vybírají Pracovníky, kteří test provedli, je potřeba povolit právo 'Vidět v hromadném okně realizace jiné pracovníky'.

Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv - Opravit - Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Vidět v hromadném okně realizace jiné pracovníky

Jak zadat výsledky testování 

Výsledky testování klientů zadejte v nástroji Testování COVID. 

(KDE? Testování COVID - Testování klientů a zaměstnanců)

Vyberte, zda chcete testovat Klienty nebo Zaměstnance. Výsledky můžete zadávat pro každého klienta/zaměstnance jednotlivě pomocí zeleného +. Pro hromadné zadání použijte Hromadně přidat. 


Při jednotlivém zadání vyberte jméno klienta, pracovníka, který test provedl, datum a čas testu. Vyberte výsledek testu, evidovat můžete také znehodnocené testy. Vyberte pracoviště, na které bude u daného klienta/zaměstnance testování vykázáno na pojišťovnu. 

Vyberte typ testu - typ 'POC antigenní test - dle plošného nařízení vlády (hrazen ZP)' bude možné vykázat na pojišťovnu. Ostatní typy testu slouží pouze pro Vaši evidenci a na pojišťovnu vykázány nebudou. Možnost 'Jiný' můžete využít například v případě, kdy je klient v 90ti denní lhůtě bez testování nebo přichází do zařízení otestován a chcete si tuto skutečnost zaevidovat. V poznámce můžete popsat konkrétní případ. Potvrďte tlačítkem OK+Další a můžete ihned zadávat další testování. 

Při hromadném zadání vybíráte stejné údaje, zatržítkem označte testované klienty/zaměstnance. Vyplňte čas na provedení jednoho testu, v záznamech se vygenerují časy testování, kde je započítán zvolený časový rozestup. Potvrďte tlačítkem OK, výsledky testů se zobrazí v přehledovém okně. 

Pokud testujete jednoho klienta/zaměstnance opakovaně, můžete zadat výsledek vytvořením kopie. Označte řádek se záznamem testování a klikněte na tlačítko Kopírovat. Vyberte nové Datum a čas testování a Výsledek testu. Pomocí tlačítka OK uložte. 


Přehledové okno zobrazuje výsledky testování za požadované období, to nastavíte v pravém horním rohu. Klienty můžete filtrovat podle Oddělení. Pomocí tlačítka Zapsat testy do dokumentace vytvoříte záznam do Realizace ošetřovatelské péče. Podmínkou je mít klienta přiřazeného na zdravotnické pracoviště. 

Pokud chcete záznam o testování v Ošetřovatelské dokumentaci opravit, přejděte přímo na kartu klienta do záložky Realizace ošetřovatelské péče.


Tvorba elektronických žádanek v systému ISIN

Žádanku, kterou je ke každému provedenému testu nutno zavést do systému ISIN, si můžete vytvořit přímo v Cygnus 2. Vytvářet ji budete přímo ze záznamů v tabulce Testování COVID. Postupujte následovně: 

1. Označte si řádek s testem, který chcete přenést do systému ISIN.

2. Ve spodní části okna klikněte na tlačítko Přenést do ISIN (elektronická žádanka).

 

3. Při prvním přenosu informací se Vás program zeptá na údaje, které bude potřebovat k vytvoření žádanky: 

  • Klíč - z ÚZIS Vám byl zaslán přímý odkaz na tvorbu žádanek, odkaz zkopírujte do pole Klíč.
  • Telefon - Zde zadejte např. telefonní číslo vrchní sestry. Tento údaj se předvyplní u všech testů klientů. U zaměstnanců ze použije pouze pokud nemají zadaný osobní telefon v Cygnus 2.
  • E-mail - zadejte kontaktní email, opět se hodí např. email na vrchní sestru.

 

  • Tyto údaje si program zapamatuje a při odeslání dalšího testu se Vás na ně nebude znovu ptát. Údaje můžete kdykoliv opravit, kliknutím na tlačítko Nastavení ISIN.
  • Údaje se ukládají pro každého uživatele zvlášť (každá sestra si může zadat vlastní sadu údajů).

4. Klikněte na tlačítko Další a zobrazí se Vám v prohlížeči předvyplněná žádanka testů COVID-19.


5. Zkontrolujte si údaje a žádanku odešlete.

6. Po odeslání žádanky Cygnus 2 potvrďte, že jste žádanku odeslali. V přehledu testů pak ve sloupci úplně vpravo uvidíte, na které testy jste již vystavili žádanku a na které ne. 

Jak zjistit přístupový klíč? 

Do Vaší organizace v průběhu listopadu přišel e-mail od ÚZIS s přístupovými údaji nebo s přímým odkazem na tvorbu žádanek. E-mail vypadá přibližně jako obrázek níže. Důležitý je odkaz na konci zprávy. Odkaz označte a přes schránku (CTRL+C a následně CTRL+V) zkopírujte do Cygnus 2 do pole Klíč nebo webová adresa. Nedaří se Vám odkaz zkopírovat? Přepište konec adresy slovy (část za '='). V našem případě je to MgxBAa7UzJDXvH (pozor na velká a malá písmena.

 


Zobrazil se Vám v internetovém prohlížeči text 'Žádanka je dostupná pouze oprávněným uživatelům?' Zřejmě jste zadali špatný přístupový klíč. Jak zjistit přístupový kód najdete v předchozím bodě.    


 


POKUD V SYSTÉMU ISIN PRACUJETE PRAVIDELNĚ A PŘIHLAŠUJETE SE PŘES UŽIVATELSKÉ ÚDAJE A HESLO, JE MOŽNÉ, ŽE JSTE EMAIL S ODKAZEM NEOBDRŽELI (TÝKÁ SE ZEJMÉNA AGENTUR DOMÁCÍ PÉČE). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ KONTAKTUJTE PŘÍMO ÚZIS S POŽADAVKEM O ZASLÁNÍ KLÍČE. DŮLEŽITÁ PRO NĚ BUDE INFORMACE, ŽE KLÍČ POTŘEBUJETE DO PROGRAMU, KTERÝ UMÍ PŘENÉST ÚDAJE DO EŽADANKY (OTEVŘE PROHLÍŽEČ A NAKOPÍRUJE ÚDAJE DO ŽÁDANKY). POKUD SE VÁM KLÍČ NEPODAŘÍ ZÍSKAT, NEBUDE MOŽNÉ NÁSTROJ NA PŘENOS INFORMACÍ DO EŽADANKY VYUŽÍT.  


 

Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny

Testy, které jste do tabulky Testování COVID zaznamenali jako 'POC antigenní test - dle plošného nařízení vlády (hrazen ZP)' vykážete na pojišťovnu stejnou cestou, jako běžné dávky v záložce Klienti - Vyúčtování na pojišťovnu (postup vykazování na pojišťovnu najdete ZDE). Vykázáním vybraného období automaticky vznikne také faktura, která bude obsahovat výkony testování. Pokud testujete klienty i zaměstnance, vznikne faktura s dvěma dávkami typu 05. Jedna bude obsahovat zaměstnance a u nich vykázané výkony 99947, druhá klienty/pacienty a u nich vykázané výkony 99946.


Takto vytvořené dávky můžete rovnou odeslat na pojišťovnu (pokud máte nastaveno odesílání dávek elektronicky přímo z Cygnusu 2) nebo si uložit do souboru. 
Jak vytvořit opravnou dávku k testování COVID

Opravnou dávku vytvoříte v záložce Klienti - Vyúčtování na pojišťovnu.

K vytvoření opravné dávky budete potřebovat číslo dokladu. To zjistíte po rozkliknutí konkrétní dávky.

Pod tlačítkem Operace zvolte Vytvořit opravnou dávku testování COVID-19 a zadejte číslo dokladu, který chcete opravit.V dokladu opravte potřebné údaje a uložte kliknutím na OK. Pokud chcete opravit údaje v dalším dokladu, postupujte stejným způsobem. Opravené dávky se uloží do jedné faktury pro konkrétní pojišťovnu. Pokud pojišťovna požaduje zaslání kompletní faktury znovu, nejjednodušší cesta je smazat původní fakturu, opravit chybné údaje přímo v programu (např. špatné rodné číslo opravte přímo na kartě klienta nebo zaměstnance) a vykázat výkony znovu. Tím vznikne nová původní faktura a vyhnete se vytváření opravné dávky. 


Zobrazení výsledků v přehledech klientů a zaměstnanců

Informace týkající se testování si můžete zobrazit také v Přehledu klientů sociální péče, Přehledu klientů zdravotní péče a Přehledu zaměstnanců. Pod tlačítkem Nastavení klikněte na Výběr sloupců. Vyberte oblast Testování COVID a pomocí šipky přidejte sloupce do Vybraných sloupců.

Pohled můžete uložit pro pozdější zobrazení. 


Použitím Rozšířeného filtru nastavíte různé kombinace podmínek, díky kterým si vytvoříte přehled podle Vašich potřeb. Pokud budete chtít zobrazit seznam klientů, které máte otestovat, podmínky v rozšířeném filtru si nastavte takto: 


Časté dotazy

Jak řešit testování externích zaměstnanců? 

Pokud chcete evidovat testování externích zaměstnanců v Cygnus 2, je potřeba je zaevidovat do programu jako klasické zaměstnance. 


Jak přidat zaměstnance do Cygnus 2? 

Postupujte podle nápovědy, kterou najdete ZDE


Mohu využít funkci testování, pokud vedeme v Cygnus 2 pouze Zaměstnance? 

V takovém případě není možné funkci pro evidenci testování využít. 


Musí být testování požadováno na ORP poukazu? 

Dle současného vyjádření VZP nemusí být plošné testování indikováno na poukazu ORP. To platí pro testování klientů i zaměstnanců. 


Jak je to s testováním v agenturách Domácí péče? 

Pro Domácí péči platí legislativní povinnost testovat pouze zaměstnance. Na klienty se nařízení nevztahuje. Proto můžete v Cygnus 2 evidovat pouze testování zaměstnanců. 


Jak funguje testování pro sociální službu, která nemá sestřičky? 

Dle současného stavu je v takovém případě potřeba zajistit IČZ a zdravotnického pracovníka. 


Jakým způsobem je možné vykazovat vlastní testy? 

Pokud test předepíše lékař na poukaz ORP, lze jej vykázat jen jako intervenci s časovou dotací. Při plošném testování však nemá lékař důvod předepisovat testování zvlášť, s touto situací byste se neměli setkat. 


Co budou pojišťovny kontrolovat? 

Při odesílání dávek budou pojišťovny kontrolovat, zdali mají klienti/zaměstnanci správné rodné číslo a pojišťovnu. Dále budou kontrolovat, jestli se Vám nějaký test neztratil. Pojišťovna má informaci o počtu testů, který jste obdrželi od dodavatele a ví, kolik testů jste vykázali na pojišťovnu a kolik jste vrátili. Proto je důležité evidovat i znehodnocené testy.  


Jak zaznamenat testování, které nechci vykázat na pojišťovnu?  

Na pojišťovnu se vykážou pouze testy typu POC antigenní test - dle plošného nařízení vlády (hrazen ZP). Pokud vyberete jakýkoliv jiný typ testu, na pojišťovnu se nevykáže.