Testování COVID

Změněno dne Pá, 8 Březen v 1:51 ODPOLEDNE

Obsah

Aktuální informace k Testování COVID v CYGNUS

Testům, které jste dostali od firmy Avenier, mohla 21.10.2021 vypršet expirace. Doporučujeme proto datum expirace zkontrolovat. 22.10. VZP vyřadila výkony 99946 a 99947 z číselníku výkonů, a tak je již nebude možné vykazovat na pojišťovny. Nadále můžete používat a vykazovat testy, které jste si pořídili na vlastní náklady. Kód 99949 zůstává platný beze změny. 

Abyste při zadávání testování předešli chybám, můžete si skrýt typy testů s výkony 99946 a 99947 v nastavení (pokud jste to ještě neudělali). V nabídce typů testu tak zůstane pouze výkon 99949 a ostatní typy testů, které se nevykazují na pojišťovnu.

Výkony skryjete přímo v tabulce Testování Covid > tlačítko Operace > Nastavení testování. Vyberte postupně výkony 99946 a 99947 a nastavte datum 22.10., od kterého testy skryjete, a to pro každé zdravotnické pracoviště.  


Před samotným zadáváním výsledků testů si zkontrolujte, zda ve všech kartách klientů a zaměstnanců máte správně zadanou pojišťovnu a rodné číslo. Vyhnete se případným chybám při vykazování výkonů na pojišťovnu. 

Jak si zkontrolovat rodné číslo a pojišťovnu u zaměstnance najdete v nápovědě pod tímto odkazem.Jak nastavit práva pro Testování COVID

Přístupová práva k Testování COVID Vám nastaví Váš Administrátor. Práva se nastavují ve třech oblastech. 

1/ Přístup uživatele ke zdravotnickému pracovišti

Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé - Opravit uživatele - Opravit přístupová práva - Klienti - Poskytované zdravotní služby 


2/ Šablona práv

Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv - Opravit - Klienti - Testování klientů a zaměstnanců a Testování dalších osob


3/ Pro pracovníky, kteří zaznamenávají výsledky testů a vybírají Pracovníky, kteří test provedli, je potřeba povolit právo 'Vidět v hromadném okně realizace jiné pracovníky'.

Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv - Opravit - Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Vidět v hromadném okně realizace jiné pracovníky


Jak zadat výsledky testování 

Výsledky testování klientů zadejte v nástroji Testování COVID. 

(KDE? Testování COVID - Testování klientů a zaměstnanců)

Vyberte, zda chcete testovat Klienty nebo Zaměstnance. Výsledky můžete zadávat pro každého klienta/zaměstnance jednotlivě pomocí zeleného +. Pro hromadné zadání použijte Hromadně přidat. Při jednotlivém zadání vyberte jméno klienta, pracovníka, který test provedl, datum a čas testu. Vyberte výsledek testu, evidovat můžete také znehodnocené testy. Vyberte pracoviště, na které bude u daného klienta/zaměstnance testování vykázáno na pojišťovnu. 


Vyberte typ testu - typ POC antigenní test - hrazen ZP (výkon 99946) u klientů a typ POC antigenní test - plošné testování zaměstnanců (hrazen časvýkon 99947) u zaměstnanců, pokud vykazujete testy, které jste dostali. 

Pokud vykazujete testy, které jste si nakoupili, vyberte typ POC antigenní test - hrazen ZP (od 16.12.2020 výkon 99949, do 4.12. výkon 99946) u klientů a POC antigenní test - koupené testy (hrazen čas a materiál, výkon 99949) u zaměstnanců.

Ostatní typy testu slouží pouze pro Vaši evidenci a na pojišťovnu vykázány nebudou. Možnost 'Jiný' můžete využít například v případě, kdy je klient v 90ti denní lhůtě bez testování nebo přichází do zařízení otestován a chcete si tuto skutečnost zaevidovat. V poznámce můžete popsat konkrétní případ. Potvrďte tlačítkem OK + Další a můžete ihned zadávat další testování. 

Při hromadném zadání vybíráte stejné údaje, zatržítkem označte testované klienty/zaměstnance. Vyplňte čas na provedení jednoho testu, v záznamech se vygenerují časy testování, kde je započítán zvolený časový rozestup. Potvrďte tlačítkem OK, výsledky testů se zobrazí v přehledovém okně. 


Pokud testujete jednoho klienta/zaměstnance opakovaně, můžete zadat výsledek vytvořením kopie. Označte řádek se záznamem testování a klikněte na tlačítko Kopírovat. Vyberte nové Datum a čas testování a Výsledek testu. Pomocí tlačítka OK uložte. 


Přehledové okno zobrazuje výsledky testování za požadované období, to nastavíte v pravém horním rohu. Klienty můžete filtrovat podle Oddělení. Pomocí tlačítka Zapsat testy do dokumentace vytvoříte záznam do Realizace ošetřovatelské péče. Podmínkou je mít klienta přiřazeného na zdravotnické pracoviště. 


Pokud chcete záznam o testování v Ošetřovatelské dokumentaci opravit, přejděte přímo na kartu klienta do záložky Realizace ošetřovatelské péče.


Testování návštěv a jiných cizích osob

Záznamy o testování cizích osob zadejte do nástroje Testování dalších osob. Najdete ho v záložce Testování COVID - Testování dalších osob.  
Výsledek testování zadejte tlačítkem + v levém dolním rohu tabulky. Pokud danou osobu testujete poprvé, přidejte ji přes zelené + a vyplňte všechny požadované údaje. Ty se uloží pro další testování. Rodné číslo vyplňujte bez lomítka. V případě, že jde o pojištěnce z jiné země, vyplňujte číslo pojištěnce. 


Při zadávání dalšího testování najdete všechny dříve testované osoby v rozbalovacím seznamu. 


Vyberte Pracovníka, který test prováděl a Typ testu. Pokud chcete, aby byl test vykázán na pojišťovnu, vyberte POC antigenní test - koupené testy (hrazen čas i materiál, výkon 99949). 


Na základě záznamů v tabulce se vytvoří dávky na pojišťovnu stejný způsobem, jak jste zvyklí u klientů a zaměstnanců. Výkony provedené u cizích osob budou vykázány v samostatné dávce. 


Nastavení Testování COVID

Skrytí zobrazení některých typů testů


Pokud používáte k testování už pouze Vámi nakoupené testy, které vykazujete pod výkonem 99949, můžete si typy testů POC antigenní test – hrazen ZP (výkon 99946) a POC antigenní test – hrazen ZP (výkon 99947) v nastavení skrýt. Zamezíte výběru špatného typu testu při zadávání záznamů o testování. Skrytí výkonů nastavujete pro každé zdravotnické pracoviště zvlášť a vybíráte, od jakého data se nebudou zobrazovat. Nastavení najdete pod tlačítkem Operace - Nastavení testování - Skrytí výkonů. 


Ve filtru si vyberte výkon, který chcete nastavovat. Vyberte datum, od kterého se na vybraném zdravotnickém pracoviště nemá při zadávání nových testů zobrazovat.  Nastavení rozestupů mezi testy


Při opakovaném zadání testů u stejného klienta nebo zaměstnance CYGNUS upozorňuje na rozestupy mezi testy. Minimální rozestup, který by při testování měl být dodržen, si můžete nastavit. Nastavení najdete pod tlačítkem Operace - Nastavení testování - Test opakovat jednou za: 

(např.3) dny.

 


Nastavení seznamu cizích osob


Při testování cizích osob se tvoří seznam, ze kterého vybíráte osoby, pokud je testujete opakovaně. Údaje osob v seznamu můžete libovolně upravovat. Nastavení najdete pod tlačítkem Operace - Seznam osob. 


Do seznamu můžete osoby přidat, odebrat nebo upravit jejich údaje. 


 

Tvorba elektronických žádanek v systému ISIN

Žádanku, kterou je ke každému provedenému testu nutno zavést do systému ISIN, si můžete vytvořit přímo v Cygnus. Vytvářet ji budete přímo ze záznamů v tabulce Testování COVID. Postupujte následovně: 

1. Označte si řádek s testem, který chcete přenést do systému ISIN.

2. Ve spodní části okna klikněte na tlačítko Přenést do ISIN (elektronická žádanka).

 

3. Při prvním přenosu informací se Vás program zeptá na údaje, které bude potřebovat k vytvoření žádanky: 

  • Klíč - z ÚZIS Vám byl zaslán přímý odkaz na tvorbu žádanek, odkaz zkopírujte do pole Klíč.
  • Telefon - Zde zadejte např. telefonní číslo vrchní sestry. Tento údaj se předvyplní u všech testů klientů. 
  • E-mail - zadejte kontaktní email, opět se hodí např. email na vrchní sestru.
  • Tyto údaje si program zapamatuje a při odeslání dalšího testu se Vás na ně nebude znovu ptát. Údaje můžete kdykoliv opravit, kliknutím na tlačítko Operace - Nastavení ISIN.

  • Údaje se ukládají pro každého uživatele zvlášť (každá sestra si může zadat vlastní sadu údajů).

4. Klikněte na tlačítko Další a zobrazí se Vám v prohlížeči předvyplněná žádanka testů COVID-19.5. Zkontrolujte si údaje a žádanku odešlete.

6. Po odeslání žádanky Cygnus potvrďte, že jste žádanku odeslali. V přehledu testů pak ve sloupci úplně vpravo uvidíte, na které testy jste již vystavili žádanku a na které ne. 

Jak zjistit přístupový klíč? 

Do Vaší organizace v průběhu listopadu přišel e-mail od ÚZIS s přístupovými údaji nebo s přímým odkazem na tvorbu žádanek. E-mail vypadá přibližně jako obrázek níže. Důležitý je odkaz na konci zprávy. Odkaz označte a přes schránku (CTRL+C a následně CTRL+V) zkopírujte do Cygnus do pole Klíč nebo webová adresa. Nedaří se Vám odkaz zkopírovat? Přepište konec adresy slovy (část za '='). V našem případě je to MgxBAa7UzJDXvH (pozor na velká a malá písmena.

 


Zobrazil se Vám v internetovém prohlížeči text 'Žádanka je dostupná pouze oprávněným uživatelům?' Zřejmě jste zadali špatný přístupový klíč. Jak zjistit přístupový kód najdete v předchozím bodě.    


 


POKUD V SYSTÉMU ISIN PRACUJETE PRAVIDELNĚ A PŘIHLAŠUJETE SE PŘES UŽIVATELSKÉ ÚDAJE A HESLO, JE MOŽNÉ, ŽE JSTE EMAIL S ODKAZEM NEOBDRŽELI (TÝKÁ SE ZEJMÉNA AGENTUR DOMÁCÍ PÉČE). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ KONTAKTUJTE PŘÍMO ÚZIS S POŽADAVKEM O ZASLÁNÍ KLÍČE. DŮLEŽITÁ PRO NĚ BUDE INFORMACE, ŽE KLÍČ POTŘEBUJETE DO PROGRAMU, KTERÝ UMÍ PŘENÉST ÚDAJE DO EŽADANKY (OTEVŘE PROHLÍŽEČ A NAKOPÍRUJE ÚDAJE DO ŽÁDANKY). POKUD SE VÁM KLÍČ NEPODAŘÍ ZÍSKAT, NEBUDE MOŽNÉ NÁSTROJ NA PŘENOS INFORMACÍ DO EŽADANKY VYUŽÍT.  


 

Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny

Podle platného Mimořádného opatření je aktuálně testování možné vykazovat pod následujícími výkony: 


Klienti
Testy, které jste obdrželi od pojišťovny - výkon 99946
Testy, které jste si nakoupili - výkon 99949

Zaměstnanci
Testy, které jste obdrželi od pojišťovny - výkon 99947
Testy, které jste si nakoupili - výkon 99949

Testy, které jste do tabulky Testování COVID zaznamenali jako 'POC antigenní test - hrazen ZP (od 16.12.2020 výkon 99949, do 4.12. výkon 99946) nebo POC antigenní test - hrazen ZP (výkon 99946 nebo 99947)' vykážete na pojišťovnu stejnou cestou, jako běžné dávky v záložce Klienti - Vyúčtování na pojišťovnu (postup vykazování na pojišťovnu najdete ZDE). Vykázáním vybraného období automaticky vznikne také faktura, která bude obsahovat výkony testování. Pokud testujete klienty i zaměstnance i cizí osoby, vznikne faktura se třemi dávkami typu 05. Jedna bude obsahovat zaměstnance a u nich vykázané výkony 99947 nebo 99949, druhá klienty/pacienty a u nich vykázané výkony 99946 nebo 99949 a třetí cizí osoby a u nich vykázané výkony 99949.


Takto vytvořené dávky můžete rovnou odeslat na pojišťovnu (pokud máte nastaveno odesílání dávek elektronicky přímo z Cygnusu) nebo si uložit do souboru. 
Jak vytvořit opravnou dávku k testování COVID

Opravnou dávku vytvoříte v záložce Klienti - Vyúčtování na pojišťovnu. K vytvoření opravné dávky budete potřebovat číslo dokladu. To zjistíte po rozkliknutí konkrétní dávky.


Pod tlačítkem Operace zvolte Vytvořit opravnou dávku testování COVID-19 a zadejte číslo dokladu, který chcete opravit.


V dokladu opravte potřebné údaje a uložte kliknutím na OK. Pokud chcete opravit údaje v dalším dokladu, postupujte stejným způsobem. Opravené dávky se uloží do jedné faktury pro konkrétní pojišťovnu. 


Pokud pojišťovna požaduje zaslání kompletní faktury znovu, nejjednodušší cesta je smazat původní fakturu, opravit chybné údaje přímo v programu (např. špatné rodné číslo opravte přímo na kartě klienta nebo zaměstnance) a vykázat výkony znovu. Tím vznikne nová původní faktura a vyhnete se vytváření opravné dávky. 

Jak vytvořit opravnou dávku k testování COVID a následně výkony dovykázat


Byl vykázán nesprávný výkon


1. Vytvořte opravnou dávku, v které vymažte všechny špatně zadané testy.2. V tabulce Testování COVID opravte v záznamech typ testu na správný. 


3. V posledním kroku dovykážete opravené testy. Ve vyúčtování na pojišťovnu klikněte na zelené +, vyberte období a pojišťovnu, na kterou testy dovykazujete.


Objeví se tabulka Chytrého vykazování, klikněte na Vykázat.


Výkony byly vykázány na nesprávnou pojišťovnu


1. Vytvořte opravnou dávku, v které vymažte všechny testy špatně vykázaného klienta nebo zaměstnance. 


2. Zkontrolujte na kartě klienta/zaměstnance, jestli má nyní zadanou pojišťovnu správně a od správného data. Pokud řešíte opravné dávky z předchozích měsíců, platnost pojišťovny musí být zadaná minimálně od daného měsíce. 


3. Ve Vyúčtování na pojišťovnu klikněte na zelené +, vyberte období a správnou pojišťovnu, na kterou testy dovykazujete. 


Objeví se tabulka Chytrého vykazování, klikněte na Vykázat. 


Vytvoří se dávka, která bude obsahovat pouze testy daného klienta/zaměstnance.


Nedodrželi jsme povinné rozestupy mezi testováním

 

1. Vytvořte opravnou dávku, v které vymažte všechny špatně zadané testy.2. Pokud chcete data testování posunout a dovykázat za jiný den, proveďte to přímo v tabulce Testování COVID opravením záznamu.


3. Ve Vyúčtování na pojišťovnu klikněte na zelené +, vyberte období a pojišťovnu, na kterou testy dovykazujete. 


Objeví se tabulka Chytrého vykazování, klikněte na Vykázat. 
Zobrazení výsledků v přehledech klientů a zaměstnanců

Informace týkající se testování si můžete zobrazit také v Přehledu klientů sociální péče, Přehledu klientů zdravotní péče a Přehledu zaměstnanců. Pod tlačítkem Nastavení klikněte na Výběr sloupců. Vyberte oblast Testování COVID a pomocí šipky přidejte sloupce do Vybraných sloupců.

Pohled můžete uložit pro pozdější zobrazení. 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit