Výběr konkrétních klientů k vykázání na pojišťovnu

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 01:56 PM

OBSAH

Výhody nástroje pro výběr klientů k vykázání 

 • mít přehled o klientech a částkách za péči, které se chystáte vykázat,
 • mít přehled o průměrné vykázané částce za klienta a měsíc v tomto roce, 
 • ohlídat počet unikátních klientů vykázaných na pojišťovnu od počátku roku,
 • ovlivnit množství vykázaných klientů na pojišťovnu.

Jak s nástrojem pracovat

Ve Vyúčtování na pojišťovnu se po kontrole vykázaných výkonů nově zobrazí okno Výběr klientů k vykázání. V tomto okně si můžete vybrat, které klienty chcete za dané období vykázat. 

Počet unikátních klientů je vypočten pro vybraného poskytovatele zdravotní péče. V případě, že máte v CYGNUS zadáno více poskytovatelů se shodným IČZ, tak si musíte počet unikátních klientů ověřovat sami například dle statistiky Souhrn dle klientů.

V okně najdete také tlačítko Vytíženost pracovníků. Ve Vytíženosti vždy uvidíte pouze výkony klientů, které máte zakliknuté k vykázání. Můžete si tak ještě před vykázáním vykázáním zkontrolovat, kolik hodin mají odpracováno jednotlivé sestry v konkrétních dnech.

Níže najdete popis jednotlivých částí okna. 

 1. Pojišťovna, pro kterou vybíráte klienty k vykázání
 2. Výběr klientů, kteří budou vykázáni (všichni x vlastní výběr x již vykázáni)
 3. Počet vykázaných unikátních RČ po aktuálním vykázání
 4. Počet již vykázaných unikátních RČ v aktuálním roce
 5. Počet doposud nevykázaných unikátních RČ přidaných do aktuálního vykázání
 6. Klienti (unikátní RČ), kteří již byli vykázání v aktuálním roce
 7. Tlačítkem Další se přesunete na následující pojišťovnu. Jakmile dojdete k poslední, zobrazí se tlačítko Vykázat. Kliknutím na něj vytvoříte dávky.


Vypnutí/zapnutí nástroje

Chcete nástroj vypnout nebo ho naopak chcete využít, ale nezobrazuje se Vám? Nastavení najdete v Nástroje - Nastavení Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Nasmlouvané pojišťovny - Nastavení vykazování. Zde si můžete u konkrévybrat, jestli se okno Výběr klientů k vykázání bude zobrazovat nebo ne.
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit