JAK VYTVOŘIT VLASTNÍ SADU OTÁZEK

Změněno dne Wed, 19 Oct 2022 v 02:25 PM

Sadu otázek si můžete kompletně vytvořit sami. Nebo upravit načtenou sadu otázek. Tato nápověda vás provede celým nastavením sady otázek.

(KDE? Nastavení – Zaměstnanci – Vzdělávací plány – Sady otázek)

V sadě otázek nastavujeme tzv. kompetence, které obsahují otázky s výběrem odpovědí ohodnocených počtem bodů a také slovní hodnocení, kde určíte oblasti, v jakých by se měl zaměstnance rozepsat.

Vytvoření/opravení sady otázek

Začněte vytvořením sady otázek klepnutím na tlačítko Přidat. Pokud máte sadu načtenou a chcete ji vyladit, poklepejte na ni.

V otevřeném okně zadejte či upravte název hodnotící sady. Pokud tvoříte sadu pro více poboček v rámci organizace, určete, jaká zařízení ji mohou používat.

Dále nastavte váhu hodnocení. Pokud například hodnotí jen nadřízení a nebo se zaměstnanec hodnotí sám, nastavte procenta jen do těchto dvou polí. Celkový součet musí být 100.

Výsledné hodnocení je pak zobrazeno jak procentem, tak slovním hodnocením. Rozsahy procent s uvedeným hodnoceními můžete Opravit, Přidat či Odebrat.

V otevřeném okně nastavte popis a rozsah procent.

Jednotlivé rozsahy se nesmí překrývat.

Až budete mít vše nastaveno, tedy název, váhu hodnocení a slovní hodnocení, uložte klepnutím na tlačítko OK.

Kompetence, otázky a odpovědi

Nyní budete nastavovat otázky a odpovědi na ně. Otázky jsou kategorizovány tzv. kompetencí. Nejprve tedy nastavíte kompetence a do nich pak vložíme otázky a odpovědi.

Při označené sadě otázek a zobrazení záložce Kompetence, klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Kompetence (existující kompetence načtené sady můžete samozřejmě Opravit poklepáním)

V otevřeném okně zadejte název kompetence (skupiny otázek) a uložte klepnutím na OK.

Do přidané kompetenci přidejte otázku. Klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Otázku (je třeba mít označenou vytvořenou kompetenci).

V otevřeném okně zadejte otázku a pomocí tlačítka Přidat vložte první odpověď (pokud upravujete načtenou sadu, na otázku poklepejte)

Pokračujte zápisem odpovědi, podrobnějším popisem (ať je hodnotícímu jasné, co je odpovědí zamýšleno) a zadejte počet bodů. Lepší odpověď musí mít vyšší číslo, horší nižší. Začít můžete již od nuly.

Hotovou odpověď uložte klepnutím na OK.

Odpovědi můžete dále Opravit nebo v případě potřeby Odebrat. Jakmile budete spokojeni, uložte klepnutím na OK.

Obdobným způsobem nastavte další kompetence a otázky, dokud tam nebude vše, co má.

Nastavení slovního hodnocení

Vytváření sady uzavřete doplněním slovních hodnocení, které budou zaměstnanci vyplňovat. V označené sadě otázek vyberte záložku Slovní hodnocení a klepněte na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zadejte název slovního hodnocení, popis, ať je všem jasné, oč jde. Nezapomeňte zatrhnout, v jakých hodnoceních se má slovní hodnocení zobrazit.

Až bude hotovo, uložte klepnutím na OK.

Hodnotící sada je tímto hotová. Můžete ji použít u zaměstnanců.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit