Netiskne se čárový kód činnosti, proč?

Změněno dne Tue, 26 Oct 2021 v 09:00 AM

Při tisku čárových kódů program vygeneruje činnosti, které mají nastaven typ použití plánovat a realizovat nebo realizovat. Pokud jsou činnosti nastaveny tak, že se mají pouze plánovat, k tisku se nenabídnou. Nastavení činností provedete v záložce Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Plán péče. Vyberte správnou poskytovanou službu, označte si konkrétní oblast a pod ni spadající činnost. Kliknutím na tlačítko Opravit zobrazíte nastavení činnosti. Pokud má nastaveno pouze plánovat a vy ji chcete i realizovat (a tisknout kód), přepněte typ použití na Plánovat a realizovat. Pokud již byla činnosti použita, vyskočí upozornění a nebude možné změnit její typ použití.V takovém případě je potřeba činnost nakopírovat a vytvořit tak novou s potřebným nastavením. Původní činnost můžete křížkem zneaktivnit. Novou činnost bude potřeba si naplánovat do plánu péče klientů. 
Pokud se do této oblasti nedostanete, nemáte v CYGNUS nastavena dostatečná práva na úpravu nastavení v sociální dokumentaci. Obraťte se proto na svého nadřízeného nebo jinou osobu, která práva na tuto oblast má.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit