Při tisku čárových kódů program vygeneruje činnosti, které mají nastaven typ použití plánovat a realizovat nebo realizovat. Pokud jsou činnosti nastaveny tak, že se mají pouze plánovat, k tisku se nenabídnou. Nastavení činností provedete v záložce Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Plán péče. Vyberte správnou poskytovanou službu, označte si konkrétní oblast a pod ni spadající činnost. Kliknutím na tlačítko Opravit zobrazíte nastavení činnosti. Pokud má nastaveno pouze plánovat a vy ji chcete i realizovat (a tisknout kód), přepněte typ použití na Plánovat a realizovat. Pokud již byla činnosti použita, vyskočí upozornění a nebude možné změnit její typ použití.V takovém případě je potřeba činnost nakopírovat a vytvořit tak novou s potřebným nastavením. Původní činnost můžete křížkem zneaktivnit. Novou činnost bude potřeba si naplánovat do plánu péče klientů. 
Pokud se do této oblasti nedostanete, nemáte v CYGNUS nastavena dostatečná práva na úpravu nastavení v sociální dokumentaci. Obraťte se proto na svého nadřízeného nebo jinou osobu, která práva na tuto oblast má.