Karta zaměstnance není spojena s uživatelským účtem – Můj Cygnus nefunguje

Pokud není uživatelský účet zaměstnance spojen s kartou zaměstnance, při pokusu o spuštění Můj Cygnus se zobrazí následující hláška:

Zaměstnanec se již přihlašuje do CYGNUS 2, jen nedošlo k napojení uživatelského účtu s jeho kartou. Propojení proveďte přímo v Kartě zaměstnance v části Uživatel ve spodní části okna klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Osobní údaje – Uživatel)

Musí být zobrazena shoda. Příjmení a jméno proto musí být stejné jak u uživatele, tak v zaměstnanci.


POZOR! Protože řešíte problém, kdy zaměstnanec již nyní nevidí Můj Cygnus, je důležité, aby se shoda objevila. Pokud se objeví okno pro zadávání nových přihlašovacích údajů, zadání zrušte, a ověřte, že má uživatel v nastavení přístupových práv stejné jméno a příjmení, jako v kartě zaměstnance.

Můj Cygnus není povolen v šabloně práv – Můj Cygnus není vidět

Ověřte v šabloně práv, v části zaměstnanci, že jsou povoleny sekce Můj Cygnus. Pokud si nevíte rady, mrkněte na nápovědy pro nastavení šablon práv.