JAK PRACOVAT S POUKAZY DP

Změněno dne Fri, 07 Jan 2022 v 03:14 PM

OBSAH

Jak pracovat v okně pro hromadnou správu poukazů DP

Přehled poukazů naleznete v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření v nabídce Klienti.

(Kde? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Po otevření okna zaměřte svoji pozornost zejména na:

  • VÝBĚR OBDOBÍ V PRAVÉM HORNÍM ROHU | Vyberte období, v rámci kterého chcete s poukazy pracovat.
  • TLAČÍTKA PRO SPRÁVU POUKAZŮ V LEVÉM DOLNÍM ROHU |  Slouží k vytvoření nového poukazu, k editaci nebo prodloužení stávajícího a k zobrazení historie.
  • TLAČÍTKA PRO TISK POUKAZŮ VLEVO DOLE |  Slouží k vytištění poukazů, a to buď jednotlivě nebo hromadně.
  • TLAČÍTKO OPERACE V DOLNÍ ČÁSTI | Zde najdete důležité kontroly nebo možnosti pro hromadné úpravy u poukazů.
  • TLAČÍTKO FILTRU V PRAVÉM DOLNÍM ROHU | Díky filtru můžete filtrovat klienty i poukazy

Jednotlivé sloupce lze řadit vzestupně nebo sestupně, pro změnu řazení postačí, pokud kliknete na název sloupce.

V přehledu zobrazujeme aktuální klienty a jejich poukazy. Pokud klient prozatím nemá vytvořený poukaz, uvidíte u něj prázdný řádek.

U klientů zobrazujeme poukazy, které svoji platností zasahují do vybraného měsíce, i ty, které skončily minulý měsíc, abyste je mohli snadno prodloužit na další období. Upozorňujeme vás i na poukazy, které ještě nejsou prodloužené. U těchto poukazů svítí Datum do červeně. U poukazů, které skončily před měsícem je navíc ještě upozornění v podobě modrého rožku.

Pokud nechcete poukaz prodlužovat, nezapomeňte u něj zaškrtnout, že se nemá pokračovat v nepřetržité péči. Datum DO v přehledu poté nebude svítit červeně a při hromadné kopii poukazů na další období systém tyto poukazy automaticky vynechá.

Jak filtrovat poukazy DP

K zobrazení pouze vybraných klientů nebo poukazů, použijte tlačítko Filtr.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Můžete vyfiltrovat například klienty se stejnou pojišťovnou, klienty z jednoho terénu či klienty se stejnou primární sestrou. Můžete si vyfiltrovat i poukazy se stejným stavem. 

Můžete si však také vyfiltrovat pouze ty klienty, kteří mají poukaz a u poukazů zvolit, že chcete vidět v přehledu jen ty, které začínají, končí nebo jsou platné ve vybraném měsíci.

Jak sestavit poukaz DP

Poukaz DP vytvoříte v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření označením klienta v seznamu a klepnutím na tlačítko Zadat nový poukaz k datu.

(Kde? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření) 

KROK 1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE

V prvním kroku vyplňujete základní údaje k poukazu. Tedy platnost poukazu, předepisujícího lékaře a diagnózy. Pokud neexistuje poukaz, na který by bylo možné navazovat, automaticky začínáte od pořadového čísla jedna.

K poukazu si můžete uvést jakoukoliv poznámku, ta se na poukaz netiskne, zobrazí se pouze v přehledu poukazů.

Pokud jste na kartě klienta uvedli diagnózy, můžete je načíst pomocí symbolu tří teček. Jak zadat diagnózy klienta? Mrkněte na návod k zadávání diagnóz.

Po vyplnění základních údajů pokračujte klepnutím na krok 2.


KROK 2 | DALŠÍ ÚDAJE

V tomto kroku doplňujete další údaje k poukazu.

Některé údaje můžete vyplnit rychleji. Všimněte si ikonky  u některých políček:

  • Kontaktní osoby – pokud jste je u klienta zadali (návod na zadání kontaktních osob) můžete je do poukazu načíst,
  • Medikace – pokud máte u klienta vyplněnou medikační kartu, můžete z ní medikaci načíst,
  • Další informace – pokud máte u klienta vyplněnou Ošetřovatelskou anamnézu (návod na vytvoření ošetřovatelské anamnézy), můžete zní údaje do poukazu načíst,
  • Cíl – můžete si vytvořit číselník cílů, který budete mít na výběr u všech klientů.

Aktualizovat medikaci při kopii poukazu na základě medikační karty, používejte pouze v případě, že medikační kartu udržujete u klienta stále aktuální.

Po vyplnění všech údajů pokračujte klepnutím na krok 3.

KROK 3 | PLÁN NÁVŠTĚV

Ve třetím kroku sestavujete plán návštěv. Pro vytvoření plánu návštěv klikněte na tlačítko Přidat.

Plánování návštěvy je rozděleno na 3 kroky. V otevřeném okně v kroku 1 přidejte pomocí tlačítka Přidat  požadované intervence v rámci jedné návštěvy.

To zda intervence patří do jedné návštěvy nebo bude nutné je rozdělit do více návštěv určuje jejich četnost. Návštěva jako celek může mít pouze jednu četnost, nelze do ní tedy vložit intervence, které mají různou četnost.

Vyberte intervenci ze seznamu a zapište požadováno (vytiskne se na poukaz). Pokračujte kliknutím na OK+Další. Pokud už další intervenci nechcete vložit, klikněte na Storno.

K intervenci lze zadat i různé úkony. Pomocí úkonů si můžete sestavit text „požadováno“ na poukazu a zároveň předvyplnit text, který se u této intervence v realizaci zobrazí.

Jakmile intervenci uložíte, můžete zadat, zda se při její realizaci mají vykazovat i bonifikační výkony. Tyto výkony nelze zvlášť plánovat, systém je automaticky přiřadí tam, kde je možné je použít a automaticky je načte do požadována.

U intervence můžete určit i její prioritu. Priorita barevně rozliší návštěvu od ostatních v Plánu návštěv a slouží tak pro lepší přehled.

Pokračujte klepnutím na krok 2 Plán.

V tomto kroku určujete četnost celé návštěvy, tedy kdy a kolikrát má být prováděna. 

Pokud má být návštěva prováděna pravidelně v rámci celé platnosti poukazu není nutné vyplňovat období. Období vyplňte pouze tehdy, pokud se v rámci platnosti poukazu mění četnost návštěvy. U Provádět máte několik možností jak zvolit požadované dny. Můžete určit vybrané dny, konkrétní dny, může se jednat o návštěvu, která má probíhat v rozestupu několika dní i jednou měsíčně.

Jakmile zvolíte dny, je nutné zvolit i čas. Můžete určit časový úsek, ve kterém se bude návštěva zobrazovat (pokud návštěvu přesunete mimo požadovaný čas, bude vás systém v Plánu návštěv upozorňovat) nebo můžete určit přesný čas. Pokud zvolíte poslední možnost „Nezáleží na času“, nebude vás systém při přesouvání v Plánu návštěv na nedodržený čas upozorňovat.

Plánování návštěv o svátcích

Návštěvu na svátky lze plánovat dvěma způsoby:

1, Návštěva probíhá ve svátek stejně jako v jiné dny. V tomto případě postačí pokud u výběru dní, zatrhnete i volbu „provádět i o svátcích“

Toto zatržítko označí návštěvu tak, že se má provádět i ve svátek, pokud tento svátek připadne na některý z vybraných dnů.

2, Návštěva neprobíhá ve svátek stejně jako v jiné dny (potřebujete naplánovat jiné výkony). V tomto případě vyberte u „Provádět“ možnost „Svátky“

V tomto případě se návštěva naplánuje na všechny svátky v rámci platnosti poukazu bez ohledu na to, na jaký den svátek připadá. Svátky se automaticky vyplní.

Návštěvu můžete uložit klepnutím na OK nebo pokračovat na Krok 3 Výchozí texty.

V třetím kroku můžete k intervencím zadat výchozí texty. Tyto texty se poté předvyplní při zapisování realizace ošetřovatelské péče.

Po vložení výchozích textů, uložte klepnutím na OK, abyste se vrátili na přehled naplánovaných návštěv. Jakmile vložíte všechny požadované návštěvy pokračujte na krok 4 Požadováno.

Jak vytvořit náhradní návštěvu v poukazu

Pokud potřebujete v určité dny nahradit původní návštěvu novou s jinými výkony je možné vytvořit náhradní návštěvu. V poukazu ve třetím kroku Plán návštěv klikněte na tlačítko Náhradní plány.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Náhradní plán přeuloží původní. Pokud tedy máte naplánovanou intervenci 3x denně a chcete nahradit jen ranní, je nutné do náhradního plánu kromě změny u ranní intervence vložit i nezměněnou polední a večerní intervenci.

V otevřeném okně klikněte na tlačítko Přidat abyste přidali náhradní plán.

Vložte nové intervence, které nahradí ty původní. V plánování postupujte stejně jako u plánování původní návštěvy. Náhradní plán je možné naplánovat jen na dny, kdy platila původní návštěva. Uložte klepnutím na OK, abyste se dostali na přehled náhradních plánů. Přehled zavřete křížkem vpravo nahoře.

Po naplánování náhradního plánu se u původní návštěvy zobrazí upozornění formou ikonky.

Přejděte na krok 4 Požadováno a znovu jej načtěte, aby se zohlednil náhradní plán.

Po načtení požadována je nutné u jednotlivých intervencí, u kterých byl náhradní plán vytvořen upravit ručně četnost, aby bylo patrné kdy měl probíhat jaký výkon. K úpravě použijte tlačítko Opravit.

Po úpravě požadována poukaz uložte klepnutím na OK a vytiskněte.

KROK 4 | POŽADOVÁNO

V posledním kroku určujete co se vytiskne na poukazu. Texty načtěte z již naplánovaných návštěv pomocí tlačítka Načíst dle plánu návštěv.

Všimněte si, že se do požadována automaticky načtou i bonifikační výkony, pokud jste je v kroku 2 zatrhli. Po načtení požadována poukaz uložte klepnutím na OK.

Poukaz vytiskněte pomocí ikony tisku.

Po vytištění se automaticky změní stav poukazu na Vytištěný.

Jak opravit nebo odebrat poukaz DP

Poukaz DP opravíte v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření označením klienta v seznamu a klepnutím na tlačítko Opravit.

(Kde? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření) 


V otevřeném okně provádějte opravy stejným způsobem, jako byste tvořili poukaz nový.

Smazání poukazu můžete provést v historii. Označte poukaz a klepněte na tlačítko Zobrazit historii. V otevřeném okně můžete pomocí tlačítka Odebrat odstraňovat poukazy od nejnovějšího.

Jak kopírovat/prodlužovat poukazy na další období

Jak zkopírovat poukaz na další období jednotlivě

Poukaz můžete prodloužit na další období v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření označením klienta v seznamu a klepnutím na tlačítko Zadat nový poukaz k datu.

(Kde? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Při prodlužování poukazu se automaticky navýší pořadové číslo a upraví se datum. 

Všechny předchozí informace v poukazu zůstávají zachovány, pokud se péče nemění, můžete poukaz rovnou uložit klepnutím na OK.

Jak vytvořit poukaz DP s novou číselnou řadou

Při kopii poukazu na další období, postup zde, můžete zvolit, zda se má pokračovat ve stejné číselné řadě nebo začít nová. Pokud se má začít nová řada, zvolte možnost Založit nový poukaz. Automaticky se nastaví opět pořadové číslo 1. Všechny informace v poukazu zůstanou zachovány. Pokud si chcete vyplnit celý poukaz znovu, promažte si ho klepnutím na Vymazat poukaz.

Jak zkopírovat poukazy na další období hromadně

Poukazy můžete prodloužit na další období hromadně. Možnost Zkopírovat poukazy naleznete v nástroji Poukazy na vyšetření / ošetření v nabídce Klienti pod tlačítkem Operace.

(Kde? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Zvolte období, ze kterého chcete poukazy prodloužit a klepněte na Další.

Systém vybere všechny poukazy, které ve vybraném období končí a dosud nebyly prodlouženy nebo nemají zatrženo, že se nemá pokračovat v nepřetržité péči. V otevřeném okně vyberte ty poukazy, které chcete prodloužit. Rovnou uvidíte i platnost, která se u prodloužených poukazů nastaví.

Pokud jste u poukazu, který prodlužujete měli zadané konkrétní dny, zobrazí se vám upozornění. Konkrétní dny se totiž nekopírují a je nutné je v prodlouženém poukazu znovu zadat. 

Jak měnit stav poukazu

Jak změnit stav poukazu jednotlivě

Chcete-li změnit stav jednoho poukazu, poklepejte na jeho řádek nebo jej označte a použijte tlačítko Opravit v seznamu poukazů.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Pokud po změně stavu dodatečně na poukazu upravíte informace, které se na něj tisknou (tedy kromě poznámky a plánu návštěv), automaticky se u něj po uložení opět nastaví stav Nový.

Hned v prvním kroku klepněte do nabídky Stav a vyberte nový.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak měnit stav poukazu hromadně

Pro hromadnou změnu stavů poukazů DP (např. když lékař všechny poukazy potvrdí) klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Hromadná změna stavu poukazů.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Pokud po změně stavu dodatečně na poukazu upravíte informace, které se na něj tisknou (tedy kromě poznámky a plánu návštěv), automaticky se u něj po uložení opět nastaví stav Nový.


V otevřeném okně si nejprve zobrazte jen ty poukazy, které se mění. Můžete si je vyfiltrovat dle stavu i dle lékaře. Poté zatrhněte ty poukazy klientů, u kterých má změna nastat a ve spodní části vyberte stav nový.

Hotovo? Potvrďte klepnutím na OK.

Jak porovnat poukaz DP s realizací

Spusťte si nástroj Poukazy na vyšetření/ošetření v nabídce Klienti. V otevřeném okně klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Porovnání poukazu a realizace.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

Zvolte období, případně použijte i další filtry a klikněte na Načíst.

Po načtení se Vám zobrazí přehled klientů a výkonů, které u nich měly být v jednotlivé dny provedeny. Pokud byl na daný den u klienta na poukazu naplánován výkon, bude u něj v řádku Poukaz vyplněn takový počet, kolikrát je požadován.

Rozdíly program zvýrazní červeně. Jedná se o dny, kdy například ještě není zapsaná realizace. Pokud si chcete zobrazit pouze klienty, u kterých je nějaký rozdíl, zatrhněte volbu Zobrazit pouze klienty s rozdílným počtem a znovu porovnání načtěte.

Upozorníme Vás i na aktuální přerušení péče. V případě částečného přerušení péče, se dny rovněž podbarví červeně, ale zároveň přibude upozornění, že má klient v daný den  přerušení péče. U celodenního přerušení, nejsou dny podbarvené, uvidíte pouze upozornění. V těchto případech se nejedná o chybu, ale o správný stav, kdy z důvodu přerušení nemohla péče proběhnout a program vás na tuto skutečnost pouze upozorňuje.

Po najetí myši na upozornění (barevný rožek) se zobrazí bližší informace.

V rámci porovnání si můžete zvolit, zda chcete porovnávat pouze poukazy s realizací nebo porovnávat i načtení v plánu návštěv. Pro přidání plánu návštěv do porovnání zatrhněte volbu Porovnat s plánem návštěv a znovu načtětePřibude řádek s plánem.

V porovnání s plánem vás upozorníme na stav návštěvy v plánu, pokud bude například nepřiřazená, rovněž se zobrazí upozornění.

Můžete porovnávat i délku návštěv a to zatrhnutím volby Zobrazit délku návštěv.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit