V podsekci Číselné řady skladových zásob vyberte správný sklad a klepněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Číselné řady skladových zásob)

V otevřeném okně můžete nastavit, zdali se mají skladové zásoby automaticky číslovat a také můžete každému číslu nastavit předponu a příponu.

Uložte klepnutím na OK.