Sledovat a případně upravovat objednávku jídla zaměstnanců či cizích strávníků lze v nástroji Objednávky – Počty porcí.

V otevřeném okně je zobrazen seznam všech strávníků, ať už se jedná o zaměstnance nebo o strávníky cizí.

V zobrazeném seznamu můžete doplnit další údaje strávníků pomocí nastavení pohledu. Seznam také můžete filtrovat tlačítkem Filtr.

Jak načíst objednávku dle měsíčního plánu

Načtení porcí dle směn z měsíčního plánu proveďte pomocí tlačítka Operace a volby Načíst objednávky dle měsíčního plánu.

V otevřeném okně vyberte období, které chcete načíst, zatrhněte jakou směnu má jídlo pokrýt a vyberte zaměstnance, kterým se má objednávka načíst.

Načtení potvrďte klepnutím na OK.

Jak objednávku upravovat ručně

K ruční úpravě objednávky použijte tlačítko Opravit.

Okno se přepne do režimu úprav – volně můžete upravovat počet porcí u všech zobrazených strávníků. Stačí klepnout do buňky a zapsat číslo reprezentující počet objednaných porcí – obvykle 1.

Jakmile budete s objednávkou hotovi, uložte klepnutím na tlačítko Uložit.

Jak vybírat varianty jídel zaměstnanců/cizích strávníků

K výběru variant se lze dostat buď z objednávky počtu porcí pomocí tlačítka Výběr variant či přímo z nabídky Strava – Objednávky – Výběr variant.

Upravovat vybrané varianty lze pomocí tlačítka Opravit.

Výběr probíhá pro označený den pomocí symbolů +/- u jednotlivých variant.

Pokud strávník odebírá více jak jednu porci, zobrazí se celková hodnota „m“. Pokud odebírá jen jednu porci, zobrazí se číslo varianty.

Hotové úpravy uložte klepnutím na Uložit.