OBSAH

Jak spravovat hodnocení zaměstnanců

Jak založit a nastavit hodnotící období

Aby bylo možné hodnotit zaměstnance, je třeba založit hodnotící období. V nástroji Správa hodnocení klepněte na tlačítko Přidat (nebo označte existující hodnocení a klepněte na tlačítko Kopírovat).

(KDE? Zaměstnanci – Hodnocení)

V otevřeném okně zvolte délku hodnotícího období a zadejte její popis. Pokračujte zatržením provozů, které budete hodnotit, a klapněte na tlačítko Další.

V další fázi budete rozřazovat sady otázek mezi zaměstnance a volit, jak a kým budou hodnoceni. Pokud vám to pomůže, můžete si zaměstnance filtrovat dle Provozů či Pracovního zařazení v horní části okna. Pro zvolení vícera provozů či pracovních zařazení můžete použít tlačítka Jiné. Filtrování se hodí při hromadném rozřazení otázek a výběru hodnotících.

Jak rozřadit sadu otázek

Nejprve zvolte sadu otázek ve sloupci Sada otázek. Pokud je hodnotící sada stejná pro všechny zobrazené zaměstnance, vyberte ji jednomu z nich. Poté do pole klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte z nabídky Rozkopírovat.


Jak nastavit hodnocení sám sebou

Pokračujte volbou, zdali se má zaměstnanec hodnotit sám sebou. Stačí klepnout do buňky ve sloupci Sám sebou u zaměstnance. Pokud se mají hodnotit všichni zobrazení zaměstnanci, klepněte na název sloupce.

Jak nastavit hodnocení kolegou

Pro hodnocení kolegou klepněte do buňky v řádku zaměstnance ve sloupci Kolegou. V otevřeném okně zatrhněte kolegy, kteří mají daného zaměstnance hodnotit. Může jich být i více. Uložte klepnutím na OK.

Pokud chcete nechat program automaticky rozřadit kolegy, klepněte do jakékoliv buňky ve sloupci Kolegou pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Rozřadit.

Jak nastavit hodnocení nadřízeným

Nakonec zvolte nadřízeného. Klepněte levým tlačítkem myši do buňky v řádku zaměstnance ve sloupci Nadřízeným a ze zobrazeného seznamu zvolte nadřízeného. Pokud se jedná o nadřízeného všech zobrazených zaměstnanců, klepněte do buňky s vybraným nadřízeným pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Rozkopírovat.

Pokud nebudete ještě více upravovat rozřazení a hodnotící sady, okno zavřete křížkem v pravém horním rohu okna.

Nastavení hodnocení je hotové.

Jak upravit v hodnocení období, popis a provozy

V nástroji Hodnocení poklepejte na řádek, který chcete opravit (nebo jej označte a klepněte na tlačítko Opravit). V otevřeném okně změňte období, popis nebo nastavení provozy a uložte klepnutím na OK.

(KDE? Zaměstnanci – Hodnocení)

Jak opravit rozřazené sady a hodnotitele

V nástroji Správa hodnocení (Kde? Zaměstnanci – Správa hodnocení) označte řádek hodnocení a klepněte na tlačítko Hodnocení zaměstnanců.

Postup úprav je stejný, jako když hodnocení tvoříte.

Jak zaměstnancům připomenout dokončení hodnocení

V nástroji Správa hodnocení označte hodnocení, klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Odeslat připomínky.

(KDE? Zaměstnanci –Hodnocení)

 

V otevřeném okně potvrďte odeslání klepnutím na OK (nebo zrušte klepnutím na tlačítko Storno)

Jak uzavřít hodnotící období

V nástroji Hodnocení označte hodnocení, klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Uzavřít období.

(KDE? Zaměstnanci – Hodnocení)


Jak znovuotevřít hodnotící období

V nástroji Správa hodnocení označte uzavřené hodnocení, klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Otevřít období.

(KDE? Zaměstnanci – Hodnocení)

Jak smazat hodnotící období

V nástroji Hodnocení označte hodnocení a klepněte na tlačítko Odebrat.

(KDE? Zaměstnanci – Hodnocení)

Jak provádět hodnocení zaměstnance

Jak opravit nebo sestavit hodnocení zaměstnance

V sekci Hodnocení klepněte na tlačítko Hodnocení zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Hodnocení)

V otevřeném okně klepněte na tlačítko Přidat nebo označte pro opravu existující hodnocení a klepněte na tlačítko Opravit.

Hodnocení je odlišné podle toho, zdali:


Zaměstnanec je hodnocený sám sebou.

(nabídka zaměstnance v části Hodnotit)

Jednotlivými kroky procházejte pomocí tlačítek Zpět a Další. Kromě otázek hodnocených výběrem ze škály bodů 1 – 6 v jednotlivých oblastech, hodnocení obsahuje slovní hodnocení v krocích Pracovní úkoly, úspěchy, neúspěchy a Pracovní prostředí, kolektiv, týmová práce. Je-li hodnocení hotové, zatrhněte volbu Dokončeno k datu a zadejte datum.

Hotovo? Uložte klepněte na tlačítko OK (nebo vše zrušte klepnutím na tlačítko Storno)

Zaměstnanec je hodnocený kolegou

Jednotlivými kroky procházejte pomocí tlačítek Zpět a Další. Kromě otázek hodnocených výběrem ze škály bodů 1 – 6 v jednotlivých oblastech, je možné zapsat Poznámku pro subjektivní hodnocení zaměstnance. Je-li hodnocení hotové, zatrhněte volbu Dokončeno k datu a zadejte datum.

Zaměstnanec je hodnocený nadřízeným

Jednotlivými kroky procházejte pomocí tlačítek Zpět a Další. Kromě otázek hodnocených výběrem ze škály bodů 1 – 6 v jednotlivých oblastech, zapište Hodnocení procesu a Hodnocení výsledků. Je-li hodnocení hotové, zatrhněte volbu Dokončeno k datu a zadejte datum.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK (nebo zrušte klepnutím na Storno)

Jak vrátit hodnocení ke zpracování

Pokud chcete hodnocení je vrátit k dopracování zaměstnanci do nástroje Můj Cygnus, v sekci Hodnocení klepněte na tlačítko Hodnocení zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Hodnocení)

 

V otevřeném okně poklepejte na řádek hodnocení, které chcete vrátit ke zpracování.

V horní části otevřeného okna zrušte zatržítko Dokončeno k datu.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak odstranit hodnocení

Přejděte do sekce Hodnocení klepněte na tlačítko Hodnocení zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Hodnocení)

V okně Hodnocení zaměstnance označte hodnocení a klepněte na tlačítko Odebrat.

Potvrďte dialogové okno klepnutím na tlačítko OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno).