Nové výjimky přidejte v sekci Výjimky klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Nastavení - Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka)

V otevřeném okně nejprve vyplňte název a zkratku výjimky (maximálně 3 znaky/čísla) a můžete si zvolit barvu a přidat poznámku.


Dále nastavte, je-li třeba:

 • Používat výjimku jako přerušení směny – umožňuje přerušit směnu pomocí docházkové čtečky
 • Zohlednit přestávky v dobře přerušení - V případě, že je ve směně nastavená například přestávka na 11:00 - 11:30, tak přestávka bude vložena do daného přerušení. (Doporučeno u nastavení lékař apod).
 • Zohlednit základní pracovní dobu v době přerušení - Funguje v případě, že máte zadanou pružnou pracovní dobu a nastavenou základní pracovní dobu, tak se výjimka bude aplikovat pouze v této době. 


V další části uveďte, jakým způsobem bude výjimka započítávána:

 • Výkon práce – výjimka se vykazuje jako standardní směna (např. služební cesta, apod.)
 • Omluvená absence (např. dovolená, nemoc, lékař, i neomluvená absence apod.)
 • Nezapočítávat – výjimka je ve funkci pouze informativního charakteru
 • Svátek
 • Čerpání přesčasu - používá se v případě, že používáte přesčasové směny
 • Započítávat výjimky do počtu dní, znamená, že se bude počítat jako odpracovaný den.


Pokračujte výběrem způsobu evidence nároku, a jak se má výjimka zobrazovat:

 • Neevidovat - U této výjimky nebude možné nastavit nárok na výjimku a nebude se tento nárok tisknout na výkaze docházky (hodí se například u služební cesty, apod.)
 • Hodiny – bude se evidovat pouze v hodinách
 • Hodiny a dny – zobrazí se ve výkazech i ve dnech (hodí se například na SickDay apod.)


Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.