Pro nastavení tlačítek docházkové čtečky je nejprve důležité si nastavit tlačítka v docházkové čtečce. O tom jak nastavit tato tlačítka se dozvíte za pomoci návodu, která jste dostali přiložen k v balení čtečky. 

Čtečka je nastavena? Nyní přejděte do číselníků docházkových čteček

(Kde? Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka – Čtečky)

Označte klepnutím myši řádek čtečky, kde jste nastavili tlačítka a klepněte na Opravit (nebo na řádek dvakrát poklepejte).

 


V otevřeném okně ve spodní části okna je seznam tlačítek a k nim přidělené výjimky. Tyto výjimky změníte výběrem ze seznamu.

Chybí v nabídce nějaká výjimka, kterou chcete přiřadit k tlačítku? Může to být ze dvou důvodů. Buď není výjimka v číselník výjimek vůbec, nebo u ní není zvoleno, že se jedná o přerušení směny. 

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.