Pomocí návštěv můžete rozdělit den 0-24 h na kratší časové úseky.

U návštěv tak můžete blíže určit, ve kterou denní dobu se mají u klienta provádět.

Pokud vykazujete bonifikační výkon 06135 doporučujeme si pro denní dobu 22:00-06:00 vytvořit samostatnou návštěvu.

Návštěvu můžete vložit po kliknutí na Přidat v nastavení klientů.

KDE? Nastavení - Klienti - Plán návštěv – Návštěvy

Zadejte název návštěvy a určete u ní denní doby, pro které je určena.

Pokud si chcete oddělit od ostatních ranních návštěv pouze ranní odběry, můžete pro ně vytvořit samostatnou návštěvu, kam budete tyto odběry zařazovat.

U návštěv si po jejich vytvoření určete správné pořadí pomocí šipek a zkontrolujte zda máte v denních dobách pokrytý celý den.