Mobilní CYGNUS pro Pobytovou sociální péči

Změněno dne Thu, 18 Apr 2024 v 03:54 PM


Jak zaregistrovat nového uživatele a nastavit v šabloně práv přístup k Mobilnímu Cygnusu najdete v nápovědě ZDEOBSAH

Přehled klientů 

Po přihlášení do aplikace se zobrazí úvodní rozcestník. Pro otevření seznamu klientů klikněte na záložku Pobytová péčeV přehledu můžete seznamem listovat nebo využít vyhledávací pole. Pro přehlednější třídění slouží filtr, díky kterému zobrazíte pouze klienty z vybraného oddělení. Můžete si také vybrat řazení. Nastavení filtru se uloží. V přehledu zůstane nastaveno oddělení, které jste ve filtru nechali naposledy. Realizace péče

Kliknutím na jméno vybraného klienta zobrazíte přehled činností, které  jsou na daný den naplánovány v plánu péče. Činnosti jsou roztříděné dle denní doby, během které mají proběhnout.Realizaci provedete přidáním zatržítka k činnosti. U činností, které něco sledují (přijaté tekutiny, vyprazdňování, vážení apod.), Vás program vyzve k zadání hodnoty. Zapsanou hodnotu najdete v záznamech péče u klienta.Pomocí tlačítka se třemi tečkami přímo u činnosti, můžete činnost upravit, zrušit realizaci nebo ji zrealizovat znovu. Zrealizovat můžete i činnosti, které nejsou naplánovány v plánu péče. Klikněte na zelené plus, vyberte denní dobu a činnost, kterou chcete zrealizovat. 
Po zrealizování činností u klienta se jednoduše můžete posunout na dalšího pomocí šipek v horní části stránky. Zohlednění nepřítomnosti klienta

Pokud má klient v Přehledu přítomnosti zadanou celodenní nepřítomnost, je označen červeným šrafováním. Na tento den také nemá naplánované žádné činnosti.Pokud má klient zadanou částečnou nepřítomnost, je označen modrým šrafováním. V detailu se zobrazí také důvod nepřítomnosti a poznámka. Záznamy péče 

Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na záznamy péče klienta. Záznam přidáte zeleným + ve spodní části stránky.Smazání nebo úprava záznamu je možná kliknutím na tři tečky v pravé části řádku. Důležité záznamy jsou označeny červeným vykřičníkem.Při vytváření nového záznamu péče vybíráte oblast, jako jste zvyklí z klasického zadání do CYGNUSu. Záznam můžete označit jako důležitý. Pokud máte u konkrétní kategorie nastaveno, že se má vždy jednat o důležitý záznam, označení se vytvoří automaticky. Nastavení 

Pro nastavení nového hesla pro přihlášení klikněte na tři čárky v levém horním rohu a vyberte nastavení. Vyberte změnu hesla a nastavte si nové heslo.Předání služby

Od verze CYGNUSu 24.2 je nově v Mobilním CYGNUSu k dispozici nástroj předání služby. Obsahuje užitečné nástroje, které znáte z "velkého" CYGNUSu + další funkce, které se hodí ke každodenní práci s klienty. 


Předání služby je dostupné pouze pro licence pobytových služeb.Pro nástroj předání služby platí stejné nastavení práv, jak ve "velkém" CYGNUSu.


V nástroji naleznete dva panely:


Předání


  • Předání obsahuje záznamy, které pracovníci zapsali k jednotlivým klientům.
  • Záznamy je možné seskupit dle tematických oblastí nebo dle klientů.
  • Dále je k dispozici filtr klientů, filtr oblastí a fulltextové vyhledávání
  • Funkčnost je velmi podobná záznamům předání služeb v CYGNUSu


 

Přítomnost


Přítomnost obsahuje změny v nepřítomnosti klientů, takže jsou zde vidět:


  • Klienti, kteří jsou celý den nepřítomní (1)
  • Dále klienti, kteří jsou nepřítomní jen na část dne (1)
  • Pak jsou tu klienti u kterých je naplánovaného něco mimořádného např. kontrola u lékaře (3)
  • Může se stát, že někdo nastoupil nebo ukončil poskytovanou službu, tak i o tom je zde informace (4)Provozní záznamy:


Nástroj určený k předání informací v rámci zařízení, například nefunkční žárovka na chodbě, kapající kohoutek atd. 


Přidání záznamu


V nástroji Předání klikněte na symbol +, zapište záznam a klikněte na OK. Zadaný záznam se zobrazí v nástroji Předání
Ve videu níže vám celou problematiku Předání služby shrneme a od 14 minuty se můžete podívat pouze na funkce pro Mobilní CYGNUS.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit