OBSAH

Jak si nastavit Mobilnicygnus.cz pro rychlé zapnutí

Návod pro telefony s operačním systémem Android: 

Nejprve si zapněte webový prohlížeč (doporučujeme výchozí Google Chrome) a zadejte do adresního řádku adresu:

www.mobilnicygnus.cz

Jakmile se stránka načte, klikněte na nabídku prohlížeče, 3 tečky vpravo nahoře a vyberte položku Přidat na plochu.
Zobrazí se návrh ikony a názvu aplikace. Klikněte na Přidat.V dalším kroku vyberte Přidat automaticky.

Ikonu Mobilního Cygnusu pak vždy najdete na své ploše a dostanete se do něj jedním kliknutím. 

Přehled klientů 

Po přihlášení do aplikace se zobrazí seznam klientů Sociální pobytové péče. V přehledu můžete seznamem listovat nebo využít vyhledávací pole. 


Pro přehlednější třídění slouží filtr, díky kterému zobrazíte pouze klienty z vybraného oddělení. Můžete si také vybrat řazení. Nastavení filtru se uloží. V přehledu zůstane nastaveno oddělení, které jste ve filtru nechali naposledy. 


Realizace péče

Kliknutím na jméno vybraného klienta zobrazíte přehled činností, které  jsou na daný den naplánovány v plánu péče. Činnosti jsou roztříděné dle denní doby, během které mají proběhnout.


Realizaci provedete přidáním zatržítka k činnosti. 


U činností, které něco sledují (přijaté tekutiny, vyprazdňování, vážení apod.), Vás program vyzve k zadání hodnoty. Zapsanou hodnotu najdete v záznamech péče u klienta.

Pomocí tlačítka se třemi tečkami přímo u činnosti, můžete činnost upravit, zrušit realizaci nebo ji zrealizovat znovu. Zrealizovat můžete i činnosti, které nejsou naplánovány v plánu péče. Klikněte na zelené plus, vyberte denní dobu a činnost, kterou chcete zrealizovat. 
Po zrealizování činností u klienta se jednoduše můžete posunout na dalšího pomocí šipek v horní části stránky. 


Zohlednění nepřítomnosti klienta

Pokud má klient v Přehledu přítomnosti zadanou celodenní nepřítomnost, je označen červeným šrafováním. 


Na tento den také nemá naplánované žádné činnosti.Pokud má klient zadanou částečnou nepřítomnost, je označen modrým šrafováním. V detailu se zobrazí také důvod nepřítomnosti a poznámka. Záznamy péče 

Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na záznamy péče klienta. Záznam přidáte zeleným + ve spodní části stránky.
Smazání nebo úprava záznamu je možná kliknutím na tři tečky v pravé části řádku. Důležité záznamy jsou označeny červeným vykřičníkem.
Při vytváření nového záznamu péče vybíráte oblast, jako jste zvyklí z klasického zadání do CYGNUSu. Záznam můžete označit jako důležitý. Pokud máte u konkrétní kategorie nastaveno, že se má vždy jednat o důležitý záznam, označení se vytvoří automaticky. Nastavení 

Pro nastavení nového hesla pro přihlášení klikněte na tři čárky v levém horním rohu a vyberte nastavení. Vyberte změnu hesla a nastavte si nové heslo.