Nový příznak přidejte v podsekci Příznaky klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Příznaky)

V otevřeném okně zadejte název příznaku, vyberte při jakém typu dokladu má být použit a uložte klepnutím na OK.