Sadu otázek si můžete kompletně vytvořit sami. Nebo upravit načtenou sadu otázek. Tato nápověda vás provede celým nastavením sady otázek.

(KDE? Nastavení – Zaměstnanci – Vzdělávací plány – Sady otázek)

V sadě otázek nastavujeme tzv. kompetence, které obsahují otázky s výběrem odpovědí ohodnocených počtem bodů a také slovní hodnocení, kde určíte oblasti, v jakých by se měl zaměstnance rozepsat.

Vytvoření/opravení sady otázek

Začněte vytvořením sady otázek klepnutím na tlačítko Přidat. Pokud máte sadu načtenou a chcete ji vyladit, poklepejte na ni.

V otevřeném okně zadejte či upravte název hodnotící sady. Pokud tvoříte sadu pro více poboček v rámci organizace, určete, jaká zařízení ji mohou používat.

Dále nastavte váhu hodnocení. Pokud například hodnotí jen nadřízení a nebo se zaměstnanec hodnotí sám, nastavte procenta jen do těchto dvou polí. Celkový součet musí být 100.

Výsledné hodnocení je pak zobrazeno jak procentem, tak slovním hodnocením. Rozsahy procent s uvedeným hodnoceními můžete Opravit, Přidat či Odebrat.

V otevřeném okně nastavte popis a rozsah procent.

Jednotlivé rozsahy se nesmí překrývat.

Až budete mít vše nastaveno, tedy název, váhu hodnocení a slovní hodnocení, uložte klepnutím na tlačítko OK.

Kompetence, otázky a odpovědi

Nyní budete nastavovat otázky a odpovědi na ně. Otázky jsou kategorizovány tzv. kompetencí. Nejprve tedy nastavíte kompetence a do nich pak vložíme otázky a odpovědi.

Při označené sadě otázek a zobrazení záložce Kompetence, klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Kompetence (existující kompetence načtené sady můžete samozřejmě Opravit poklepáním)

V otevřeném okně zadejte název kompetence (skupiny otázek) a uložte klepnutím na OK.

Do přidané kompetenci přidejte otázku. Klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Otázku (je třeba mít označenou vytvořenou kompetenci).

V otevřeném okně zadejte otázku a pomocí tlačítka Přidat vložte první odpověď (pokud upravujete načtenou sadu, na otázku poklepejte)

Pokračujte zápisem odpovědi, podrobnějším popisem (ať je hodnotícímu jasné, co je odpovědí zamýšleno) a zadejte počet bodů. Lepší odpověď musí mít vyšší číslo, horší nižší. Začít můžete již od nuly.

Hotovou odpověď uložte klepnutím na OK.

Odpovědi můžete dále Opravit nebo v případě potřeby Odebrat. Jakmile budete spokojeni, uložte klepnutím na OK.

Obdobným způsobem nastavte další kompetence a otázky, dokud tam nebude vše, co má.

Nastavení slovního hodnocení

Vytváření sady uzavřete doplněním slovních hodnocení, které budou zaměstnanci vyplňovat. V označené sadě otázek vyberte záložku Slovní hodnocení a klepněte na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zadejte název slovního hodnocení, popis, ať je všem jasné, oč jde. Nezapomeňte zatrhnout, v jakých hodnoceních se má slovní hodnocení zobrazit.

Až bude hotovo, uložte klepnutím na OK.

Hodnotící sada je tímto hotová. Můžete ji použít u zaměstnanců.