Jak vytvořit opravnou dávku

K vytvoření opravné dávky použijeme nástroje pod tlačítkem Operace a volbou opravné dávky.

(KDE? Klienti – Vyúčtování na pojišťovnu)

K vytvoření opravné dávky bude zapotřebí čísla dokladu. To mějte prosím připraveno. Pokud jej nemáte, mrkněte na návod na získání čísla dokladu dávky. POZOR, NEJEDNÁ SE O ČÍSLO FAKTURY!

Začněte zadáním čísla dokladu, které pojišťovna určila k opravě. A pokračujte klepnutím na Další.

Pokračujte výběrem (zatržením) toho, co chcete vlastně opravit. A pokračujte klepnutím na Další.

Průvodce vás v dalších krocích provede jednotlivými částmi, které jste určili k opravě. Údaje v jednotlivých sekcích opravte a pokračujte klepnutím na Další.

Pokud je změna zasahující i na jiné doklady, můžete je opravit rovnou. Pokud se nic nenabídne, oprava se vztahovala pouze na daný doklad. Vytvoření opravné dávky dokončete klepnutím na Dokončit.

Vytvořený řádek poté uložte jako dávku a případně tiskněte faktury stejně jako v případě běžného vykazována. Dávka bude jen typově „Opravná“.

Jak dovykázat nevykázané výkony

Dovykázání probíhá stejným způsobem, jako běžné vykázání. Pokud se pokusíte vykázat již vykázané období, program vyhledá výkony, které v původní dávce nebyly. A tyto i vykáže. Postup je v nápovědě k vyúčtování na pojišťovnu.