OBSAH

Jak vykázat pořízené výkony

Vytvoření dávek na pojišťovnu proveďte v nástroji Vyúčtování na pojišťovnu. V okně vyúčtování klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Vyúčtování na pojišťovnu)

Pokračujte volbou měsíce a pokud vykazujete všechny pojišťovny, nechejte výběr pojišťoven tak jak je. Dávky se stejně tvoří za každou zvlášť.

Program bude chvíli provádět kontrolu a následně vypíše eventuální chyby, které by mohli způsobit problém. Mělo by dojít ke klepnutí na Storno a k nápravě. Pokud chcete chyby ignorovat, klepněte na OK.

Doporučujeme však provést opravy, není-li chyba z nějakého důvodu záměrná.

Pokud chyby nejsou nebo je budete ignorovat, program vytvoří dávky.

Jak odeslat dávky přímo do pojišťovny

Pokud máte vše nastaveno k elektronickému odesílání dávek na pojišťovnu, dávku označte, klepněte na tlačítko Odeslat dávku na pojišťovnu a z nabídky vyberte Odeslat dávku na pojišťovnu.

Jak uložit dávky do souboru a vytisknout dokumenty

Po provedeném vykázání vzniknout řádky dle pojišťoven a eventuálně typu pojištění, tj. cizinci jsou vykazování zvlášť. Dávku označte a klepněte na tlačítko Odeslat dávku na pojišťovnu a z nabídky vyberte Uložit dávku do souboru.

Nyní jen zvolte místo, kam soubor uložit. Uložíte tam soubory KDAVKA a FDAVKA.

K souborům můžete vytisknout pod tlačítkem Tisknout PrůvodkuFakturu. Doporučujeme ale raději klepnout na tlačítko Tisknout a použít sestavu Přehled faktur. Lze ji seskupit dle poskytovaných služeb.

Uložení soubory pak nezapomeňte odeslat na pojišťovnu.