OBSAH

Nový nástroj Vám umožní:

 • mít přehled o klientech a částkách za péči, které se chystáte vykázat,
 • mít přehled o průměrné vykázané částce za klienta a měsíc v tomto roce, 
 • ohlídat počet unikátních klientů vykázaných na pojišťovnu od počátku roku,
 • ovlivnit množství vykázaných klientů na pojišťovnu.

Jak s nástrojem pracovat

Ve Vyúčtování na pojišťovnu se po kontrole vykázaných výkonů nově zobrazí okno Výběr klientů k vykázání. V tomto okně si můžete vybrat, které klienty chcete za dané období vykázat. 

Počet unikátních klientů je vypočten pro vybraného poskytovatele zdravotní péče. V případě, že máte v CYGNUS 2 zadáno více poskytovatelů se shodným IČZ, tak si musíte počet unikátních klientů ověřovat sami například dle statistiky Souhrn dle klientů.

Níže najdete popis jednotlivých částí okna.  1. Pojišťovna, pro kterou vybíráte klienty k vykázání
 2. Výběr klientů, kteří budou vykázáni (všichni x vlastní výběr x již vykázáni)
 3. Počet vykázaných unikátních RČ po aktuálním vykázání
 4. Počet již vykázaných unikátních RČ v aktuálním roce
 5. Počet doposud nevykázaných unikátních RČ přidaných do aktuálního vykázání
 6. Klienti (unikátní RČ), kteří již byli vykázání v aktuálním roce
 7. Tlačítkem Další se přesunete na následující pojišťovnu. Jakmile dojdete k poslední, zobrazí se tlačítko Vykázat. Kliknutím na něj vytvoříte dávky.


Vypnutí nástroje

V případě, že nástroj nebudete využívat, je možné ho vypnout. Toto nastavení najdete v Nástroje - Nastavení Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Nasmlouvané pojišťovny - Nastavení vykazování. Zde si můžete vybrat, jestli se okno Výběr klientů k vykázání bude zobrazovat nebo ne.