OBSAH

Nový nástroj Vám umožní:

  • mít přehled o klientech a částkách za péči, které se chystáte vykázat,
  • mít přehled o průměrné vykázané částce za klienta a měsíc v tomto roce, 
  • ohlídat počet unikátních klientů vykázaných na pojišťovnu od počátku roku,
  • ovlivnit množství vykázaných klientů na pojišťovnu.

Jak s nástrojem pracovat

Ve Vyúčtování na pojišťovnu se po kontrole vykázaných výkonů nově zobrazí okno Výběr klientů k vykázání. V tomto okně si můžete vybrat, které klienty chcete za dané období vykázat. 

Níže najdete popis jednotlivých částí okna. 


Tlačítkem Další se přesunete na následující pojišťovnu. Jakmile dojdete k poslední, zobrazí se tlačítko Vykázat. Kliknutím na něj vytvoříte dávky.

Vypnutí nástroje

V případě, že nástroj nebudete využívat, je možné ho vypnout. Toto nastavení najdete v Nástroje - Nastavení Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Nasmlouvané pojišťovny - Nastavení vykazování. Zde si můžete vybrat, jestli se okno Výběr klientů k vykázání bude zobrazovat nebo ne.