Elektronické odesílání dávek přímo na pojišťovnu, bez nutnosti navštěvovat jednotlivého portály pojišťoven, je možné, pokud jsou provedena správná nastavení.

1. Nastavení jednotlivých pojišťoven

U každé z pojišťoven, na kterou odesíláte dávky skrze webové portály, je třeba provést nastavení, díky kterému půjde odeslat dávky přímo na pojišťovnu pomocí certifikátu nebo přihlašovacích údajů.Celý postup k nastavení jednotlivých pojišťoven proveďte podle postupu k nastavení elektronického odesílání dávek.


2. Nastavení certifikátu k odesílání dávek

Většina pojišťoven využívá k přihlášení na portál certifikát (výjimkou může být ZPMV, která využívá jiné údaje k přihlášení). Právě tento certifikát je potřeba uživateli, který dávky na pojišťovny odesílat, nahrát.

Podívejte se se na celý postup přidání certifikátu do CYGNUS 2.3. Odeslání první dávky na pojišťovnu

Jakmile budete mít připraveny dávky za měsíc k vykázání, rovnou je odešlete do pojišťovny. Využít můžete postup pro vykazování na ZP.