Webová aplikace mujcygnus.cz pro sociální péči

Změněno dne Po, 18 Březen v 1:37 ODPOLEDNE

Realizovat sociální péči a zapisovat záznamy péče můžete nyní i v mobilním telefonu přes webovou aplikaci. Ta slouží primárně pro pečovatelky, které mohou nosit telefon vždy u sebe, takže jsou data vždy aktuální. Při příchodu ke klientovi se pečovatelka podívá na aktuální plán péče, případně nahlédne do záznamů péče. Provede činnosti a před přechodem k dalšímu klientovi označí v telefonu, co provedla. U každé činnosti je označen přesný čas provedení a data jsou ihned propsána na kartu klienta a jsou viditelná v CYGNUSu. 


Jak mujcygnus.cz pro sociální péči používat, Vám představíme v následujícím videu. 


Video zobrazuje CYGNUS v původním vzhledu, což na popisované funkce nemá žádný vliv. Video bude nahrazeno za nové v nejbližší době. Děkujeme za pochopení.  OBSAH


Nastavení přístupových práv

Pro zajištění přístupu je potřeba nastavit odpovídající práva v kartě uživatele a v šabloně práv. Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Kdo je administrátorem ve vaší organizaci zjistíte zde.


1. Nastavení šablony práv

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv vyberte šablonu, ve které chcete právo na přístup do aplikace povolit. Klikněte na tlačítko Opravit. V sekci Web povolte Realizaci činností.
2. Nastavení přístupu do aplikace mujcygnus.cz

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace mujcygnus.cz. Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou emailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. Registraci je potřeba provést nejpozději do 72 hodin od přijetí e-mailu. 
Po dokončení registrace se přihlaste. Do aplikace se znovu dostanete zadáním webové adresy mujcygnus.cz a zadáním uživatelských údajů.


Rychlý přístup na mujcygnus.cz z plochy telefonu 

Pro rychlý přístup přímo na webovou stránku mujcygnus.cz si můžete vytvořit zástupce přímo na plochu Vašeho telefonu. 


1. Otevřete si libovolný webový prohlížeč (doporučujeme například Google Chrome). Do adresního řádku zadejte adresu www.mujcygnus.cz.


2. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu. 


3. Vyberte Přidat na plochu.


4. Pojmenujte si ikonu a zvolte Přidat.


5. Ikona se objeví na ploše telefonu. Kliknutím na ni se jednoduše dostanete přímo na webovou stránku www.mujcygnus.cz, kde se stačí přihlásit a můžete ji začít používat.

Přehled klientů

Po přihlášení do aplikace klikněte na tlačítko Sociální pobytová péče. V přehledu můžete seznamem listovat nebo využít vyhledávací pole. 


Pro přehlednější třídění slouží filtr, díky kterému zobrazíte pouze klienty z vybraného oddělení. Nastavení filtru se uloží. V přehledu zůstane nastaveno oddělení, které jste ve filtru nechali naposledy. 


Realizace péče

Kliknutím na jméno vybraného klienta zobrazíte přehled činností, které  jsou na daný den naplánovány v plánu péče. Činnosti jsou roztříděné dle denní doby, během které mají proběhnout.


Realizaci provedete kliknutím na řádek s činností a kliknutím na zelené tlačítko se zatržítkem ve spodní části stránky. Realizovat můžete také hromadně označením více činností najednou. 


Zeleně jsou označeny činnosti, které již byly zrealizovány. Bíle ty, které jsou naplánovány, ale zrealizovány zatím nebyly.  


Činnost zrealizujete i opakovaně. Klikněte na tři tečky u zrealizované činnosti a vyberte Opakovat realizaci. 


Zrealizovat můžete i činnosti, které nejsou naplánovány v plánu péče kliknutím na zelené + ve spodní části stránky.

K jednoduššímu vyhledání využijte vyhledávací pole.   

Zrealizovat můžete také činnosti, u kterých je zapnuto sledování (např. příjem tekutin, vyprazdňování nebo kontrola hmotnosti). Při realizaci takové činnosti se objeví okno pro záznam požadované hodnoty. 


K realizaci můžete přidat záznam péče. Kliknutím na tři tečky se otevře nabídka, záznam přidáte po kliknutí na Upravit. Realizaci smažete kliknutím na Zrušit realizaci


Zapsaný záznam je viditelný po rozkliknutí tří teček u realizace.


Po zrealizování činností u klienta se jednoduše můžete posunout na dalšího pomocí šipek ve spodní části stránky. 


Zohlednění nepřítomnosti klienta

Pokud má klient v Přehledu přítomnosti zadanou celodenní nepřítomnost, je označen červeně. 


Na tento den také nemá naplánované žádné činnosti.Pokud má klient zadanou částečnou nepřítomnost, je označen žlutě. 

V detailu se zobrazí také důvod nepřítomnosti a poznámka. 


Záznamy péče 

Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na záznamy péče klienta. 


Záznam přidáte zeleným + ve spodní části stránky. Smazání nebo úprava záznamu je možná kliknutím na tři tečky v pravé části řádku. Důležité záznamy jsou označeny červeným vykřičníkem. 


Při vytváření nového záznamu péče vybíráte oblast, jako jste zvyklí z klasického zadání do CYGNUS 2. Záznam můžete označit jako důležitý. Pokud máte u konkrétní kategorie nastaveno, že se má vždy jednat o důležitý záznam, označení se vytvoří automaticky. 


Pro přepnutí zpět do realizace sociální péče klikněte na zelené tlačítko v pravém horním rohu stránky. 


Nastavení 

Pro nastavení nového hesla pro přihlášení klikněte na tři čárky v pravém horním rohu a vyberte nastavení.


Video ze školení Rozjeďte CYGNUS ve Vašem mobilu!Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit