Realizovat sociální péči a zapisovat záznamy péče můžete nyní i v mobilním telefonu přes webovou aplikaci. Ta slouží primárně pro pečovatelky, které mohou nosit telefon vždy u sebe, takže jsou data vždy aktuální. Při příchodu ke klientovi se pečovatelka podívá na aktuální plán péče, případně nahlédne do záznamů péče. Provede činnosti a před přechodem k dalšímu klientovi označí v telefonu, co provedla. U každé činnosti je označen přesný čas provedení a data jsou ihned propsána na kartu klienta a jsou viditelná v CYGNUSu.


Obsah

Nastavení přístupových práv 

Pro zajištění přístupu je potřeba nastavit odpovídající práva v kartě uživatele a v šabloně práv. Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Kdo je administrátorem ve vaší organizaci zjistíte zde.


1. Nastavení šablony práv

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv vyberte šablonu, ve které chcete právo na přístup do aplikace povolit. Klikněte na tlačítko Opravit. V sekci Web povolte Realizaci činností.


1. Nastavení přístupu do aplikace mujcygnus.cz

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace mujcygnus.cz. Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou emailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. Registraci je potřeba provést nejpozději do 24 hodin od přijetí e-mailu. 

Po dokončení registrace se přihlaste. Do aplikace se znovu dostanete zadáním webové adresy mujcygnus.cz a zadáním uživatelských údajů.


Rychlý přístup na mujcygnus.cz z plochy telefonu 

Pro rychlý přístup přímo na webovou stránku mujcygnus.cz si můžete vytvořit zástupce přímo na plochu Vašeho telefonu. 


1. Otevřete si libovolný webový prohlížeč (doporučujeme například Google Chrome). Do adresního řádku zadejte adresu www.mujcygnus.cz.


2. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu. 


3. Vyberte Přidat na plochu.


4. Pojmenujte si ikonu a zvolte Přidat.


4. Ikona se objeví na ploše telefonu. Kliknutím na ni se jednoduše dostanete přímo na webovou stránku www.mujcygnus.cz, kde se stačí přihlásit a můžete ji začít používat. 

Přehled klientů 

Po přihlášení do aplikace klikněte na tlačítko Sociální pobytová péče. V přehledu můžete seznamem listovat nebo využít vyhledávací pole. 


Pro přehlednější třídění slouží filtr, díky kterému zobrazíte pouze klienty z vybraného oddělení. Nastavení filtru se uloží. V přehledu zůstane nastaveno oddělení, které jste ve filtru nechali naposledy. 


Realizace péče

Kliknutím na jméno vybraného klienta zobrazíte přehled činností, které  jsou na daný den naplánovány v plánu péče. Činnosti jsou roztříděné dle denní doby, během které mají proběhnout.


Realizaci provedete kliknutím na řádek s činností a kliknutím na zelené tlačítko se zatržítkem ve spodní části stránky. Realizovat můžete také hromadně označením více činností najednou. 


Zeleně jsou označeny činnosti, které již byly zrealizovány. Bíle ty, které jsou naplánovány, ale zrealizovány zatím nebyly.  


Pokud chcete realizaci zrušit, klikněte na tři tečky v pravé části řádku a potvrďte kliknutím na Zrušit realizaci


Záznamy péče 

Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na záznamy péče klienta. 


Záznam přidáte zeleným + ve spodní části stránky. Smazání nebo úprava záznamu je možná kliknutím na tři tečky v pravé části řádku. Důležité záznamy jsou označeny červeným vykřičníkem. 


Při vytváření nového záznamu péče vybíráte oblast, jako jste zvyklí z klasického zadání do CYGNUS 2. Záznam můžete označit jako důležitý. Pokud máte u konkrétní kategorie nastaveno, že se má vždy jednat o důležitý záznam, označení se vytvoří automaticky. 


Pro přepnutí zpět do realizace sociální péče klikněte na zelené tlačítko v pravém horním rohu stránky. 


Nastavení 

Pro nastavení nového hesla pro přihlášení klikněte na tři čárky v pravém horním rohu a vyberte nastavení.
- Zapomenuté heslo 

- Zástupce na plochu