Jak nastavit uživateli přístup k Mobilnímu Cygnusu najdete v nápovědě <ZDE>

Po přihlášení do Mobilního Cygnusu vyberte modul Strava.


Zobrazí se dny v aktuálním týdnu. Kliknutím na konkrétní den zobrazíte konkrétní jídla, která si můžete objednat. 


Rozklikněte jednotlivá jídla a zatržítkem vyberte variantu. U snídaně je například jen jedna.

U oběda můžete většinou vybírat z více variant. Označte zatržítkem tu, kterou chcete objednat. 

Jídla, u kterých jste vybrali variantu, jsou označena číslem varianty. 

Vraťte se na týdenní přehled pomocí šipky vlevo nahoře. V přehledu uvidíte, na které dny máte objednané jídlo. Stejným způsobem můžete pokračovat na další dny. 

Šipkami v dolním okraji se můžete posouvat a objednávat i na následující týdny, pokud už je zveřejněn jídelní lístek.