Dovoz/donáška stravy klientům

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 02:06 PM

OBSAH

Zadání dovozu/donášky stravy klientovi

Jako první krok, vytvořte nový úkon dovozu/donášky stravy (Nastavení > Klient > Vyúčtování > Úkony > Přidat). V nastavení úkonu zatrhněte Úkon rozvozu jídla.Nyní pokračujte vytvořením typů jídel (Nastavení > Klienti > Vyúčtování > Typy jídel > Přidat), které nabízíte např. Oběd 1, Oběd2 atd.Pokud mají klienti vlastní jídlonosiče, pak tento bod přeskočte. Pokud klientům jídlonosiče poskytujete, pak je v CYGNUS vytvořte jako pravidelné služby, a to následovně: Nastavení > Klienti >Vyúčtování > Pravidelné služby > Přidat > Pravidelná služba. Při vytváření jídlonosiče jako pravidelné služby, zvolte jeden z druhů četnosti, který je nejvíce vyhovující a zatrhněte Jídlonosič.Stejně jako jídlonosiče, vytvoříte i tisk jídelních lístků pro klienty s tou změnou, že zatrhnete Tisk jídelních lístků.Nyní, když máte vše potřebné nastaveno, se přesuňte na kartu klienta, přesněji do sekce Smlouvy (Karta klienta > Vyúčtování) a klikněte na Zadat novou smlouvu k datu.Ve smlouvě zatrhněte Ano u Rozvoz stravy a případně vyberte jídlonosič a tisk jídelních lístků. Smlouvu uložte pomocí OK.Klient má nyní nasmlouvaný dovoz stravy, ale ještě potřeba nastavit jeho plán rozvozu a trasu rozvoru. Vyberte tedy na kartě klienta Plán rozvozu jídel a zvolte Přidat (tímto způsobem je potřeba přidat každé jídlo, které klient odebírá např. oběd, večeře).V okně Přidat plán rozvozu jídel vyberte druh jídla, úkon rozvozu (vytvořili jste), četnost rozvozu a případnou platnost. Pomocí Přidat vyberte typ jídla (vytvořili jste) a jeho počet. Celé to potvrďte pomocí OK.Trasu rozvozu klientovi přidejte následovně: Karta klienta > Osobní údaje > Adresa, terény a trasy soc. péče > Opravit > Přidat > Trasa > volba trasy > OK > OK.

Objednávka rozvozu jídel 

Nástroj Objednávka rozvozu jídel slouží primárně jako přehled objednávek rozvozu jídel jednotlivý klientů. Nástroj umožňuje editaci objednávek a jejich případné odeslání do stravovacího provozu.


Objednávky dovozu stravy jednotlivých klientů do přehledu načtete následovně: Operace > Načíst plán rozvozů > volba období, za které chcete objednávky klientů načíst > výběr klientů > Existující objednávky: Nahradit nebo Ponechat > OK.
Jednotlivé objednávky můžete upravit po kliknutí na Opravit, kdy je Vám umožněna jejich editace.Případné úpravy pak uložíte pomocí tlačítka Uložit.Pod tlačítkem Opravit lze také nastavit zkratky jednotlivých typů jídel, které lze pak používat v přehledu, a to následovně: Nastavení klávesových zkratek > Přidat > volba typu jídla > volba klávesové zkratky > OK.

Pořadí jednotlivých klientů v přehledu upravíte pomocí Pořadí klientů na rozvozových trasách (pod Operace).
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit