Pokud se při zavedení nového strávníka, nebo některému ze stávajících strávníků přestane fungovat objednávka stravy, oveřte, zdali nedošlo k některé z následujících situací.

Kontrola propojení provozů

Pokud vznikne v CYGNUS 2 nový provoz, je nutné jej vytvořit a propojit v IS CYGNUS 2. Jak?

1. Přejděte do číselníku provozů v IS Cygnus (KDE? Zaměstnanci – Nastavení – Číselníky – Střediska a provozy)

2. Označte středisko, klepněte na tlačítko Přidat a vyberte Provoz.

3. Pojmenujte provoz stejně, jako v CYGNUS 2 (jen pro přehlednost). Zatrhněte volbu Použít v CYGNUS 2, klepněte na obnovovací tlačítko pro načtení volných provozů a provoz vyberte.

4. Uložte klepnutím na OK.

Zaměstnance umístěné na novém provozu je nyní možné synchronizovat.


Neaktuální verze IS CYGNUS

CYGNUS 2 je šikovný v tom, že si aktualizace zajišťuje sám. U předchozí verze, IS Cygnus, je však nutné aktualizovat ručně. O nové aktualizaci se vždy dozvíte z informačního panelu. Uživatel s právem aktualizace (obvykle IT správce) se o aktualizaci dozví pomocí zvýrazněného tlačítka k provedení aktualizace.

Poslední aktuální verze je: 7.27

Chybné osobní číslo zaměstnance

Pokud synchronizace přestane z nějaké důvodu u vybraných zaměstnanců fungovat, může to způsobit přečíslování osobních čísel, díky kterým mezi sebou může IS Cygnus a CYGNUS 2 komunikovat.

Pokud o takovém zaměstnanci, jemuž změna osobního čísla proběhla, víte, je třeba provést změnu i v kartě zaměstnance v IS Cygnus.

Počítač není autorizován s CYGNUS 2

Objevila se hláška, že počítač není autorizován? Pokud ano, zřejmě došlo k výměně počítače nebo větší aktualizaci systémů. Autorizaci provádí pověřený uživatel podle postupu k autorizaci počítačů a dalšího HW.

Chyba při načítání strávníka do Stravovací části

V okamžiku, kdy načítáte strávníka do IS Cygnus, může dojít k následující chybě:

Stane se tak v případě, kdy synchronizace zaměstnanců s CYGNUS 2 není kompletně propsána do Stravovací části. Snadno tuto chybu poznáte podle toho, že je načteno pouze osobní číslo beze jména:

Řešení je snadné. Zavřete celou Stravovací část a spusťte ji znovu. Při zavádění strávníka již proběhen načtení zaměstnance bez problémů:

 

Neprobíhá načtení objednávky u zaměstnance s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou

U zaměstnanců, kteří pracují dle plánovací kalendáře od Po – Pá, probíhá automatické načítání objednávky stravy u zaměstnance pouze v případě, že je u něj tato možnost povolena.

Povolení k tomuto načítání se uděluje v pracovní skupině zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouva – Provozy a pracovní skupiny)