Pokud potřebujete výjimku přejmenovat či změnit zkratku a barvu, proveďte její označení a klepněte na tlačítko Opravit.

(KDE?  Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka – Výjimky)

 

V otevřené okně zadejte změny a uložte klepnutím na OK (nebo změny zrušte klepnutím na Storno)

V případě, že chcete výjimku přestat používat, proveďte její označení, klepněte na tlačítko Opravit . 

V otevřeném okně zatrhněte volbu Nenabízet od a zadejte datum, od kterého nemá být výjimka nabízena.

Potvrďte smazání klepnutím na tlačítko OK.

Výjimky můžete seřadit pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů.

Ve stejném pořadí se bude seznam nabízet v ostatních částech programu.