JAK PRACOVAT S PLÁNEM NÁVŠTĚV

Změněno dne Pá, 8 Březen v 1:52 ODPOLEDNE

OBSAH

Jak načíst plán návštěv

Pro sestavení plánu návštěv jednotlivým pracovníkům použijte nástroj Plán návštěv. 

(Kde? Klienti – Plán návštěv)

Plán návštěv je rozdělen na jednotlivé terény a pracovníky, kteří jsou na nich přiřazeni. Mezi terény a pracovníky můžete filtrovat. Pokud u terénů navíc zohledňujete naplánované směny, můžete si skrýt pracovníky, kteří nemají na daný den zadanou směnu v měsíčním plánu.

Nelíbí se vám pořadí sloupců se jmény pracovníků? Pořadí si můžete jednoduše upravit v nastavení Pracovníků terénní péče.

 

V plánu návštěv nejprve zvolte datum a vyberte terén. Poté klikněte na tlačítko Operace a zvolte Načíst plán návštěv.

V otevřeném okně můžete zvolit, zda chcete načíst pouze vybraný den nebo chcete načíst do plánu celý týden. Rovněž můžete určit, které terény se načtou. Můžete načíst všechny terény zároveň či si vybrat pouze ten, se kterým chcete pracovat. Po kliknutí na OK se načtou terény a období, které jste zvolili.

Návštěvy se načtou buď přímo k jednotlivým pracovníkům nebo zůstanou v levé části v části Nepřiřazené návštěvy.

Pokud chcete, aby se klient k pracovníkovi načítal automaticky, je nutné u klienta tohoto pracovníka zadat jako výchozího. 

Pokud na jakoukoliv návštěvu najedete myší, zobrazí se její stručný popis i včetně základních informací o klientovi.

Nevyhovuje vám zobrazení časové osy po půl hodině? Pod pravým tlačítkem si můžete zvolit jiné rozdělení času. Můžete si den zobrazit po hodinách či rozdělit až na 5 minutové úseky.

Návštěvy, které se do plánu načetly automaticky jsou červené, pokud návštěvu přesunete, bude zelená. Toto barevné rozlišení slouží k lepšímu přehledu, abyste věděli, které návštěvy jsou z vaší strany odsouhlasené. Pokud si chcete takto barevně rozlišovat návštěvy, můžete je schvalovat pod pravým tlačítkem myši pomocí políčka Schválit. Pro další práci to však není nutné.

Jak pracovníkovi přidělit návštěvy

Jak pracovníkovi přidělit návštěvy jednotlivě

Pokud chcete k pracovníkovi přesunout nepřiřazenou návštěvu označte ji myší, držte levé tlačítko a posuňte ji na požadované místo.

(KDE? Klienti – Plán péče)

Stejným způsobem můžete přesouvat návštěvy i mezi jednotlivými pracovníky. Pokud návštěvu přesunete na čas, na který není požadována, objeví se u ní upozornění.

Když podržíte klávesu CTRL na klávesnici můžete označit více návštěv a ty poté společně přesunout.

Pokud máte pracovníka zařazeného na více terénech, pro každý terén, na kterém pracuje, bude mít v plánu samostatný sloupec. Pokud mu naplánujete návštěvy na jednom terénu, objeví se u něj na dalším terénu ty samé návštěvy, avšak šrafovaně. Toto zobrazení vás má upozornit na již naplánované návštěvy na jiném terénu, abyste pracovníkovi nenaplánovali návštěvy na stejnou dobu na dvou různých terénech. Název terénu, ke kterému se sloupec vztahuje zjistíte po najetí myši na jméno pracovníka.

Jak pracovníkovi přidělit návštěvy hromadně

Návštěvy můžete pracovníkovi přiřadit i hromadně, klikněte na tlačítko Operace a zvolte Rozřadit návštěvy u klientů.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)


V otevřeném okně si můžete návštěvy na zvoleném terénu vyfiltrovat. Můžete filtrovat dle návštěv samotných nebo dle konkrétních intervencí. Dále můžete zvolit, zda chcete přesouvat návštěvy ze sloupce Nepřiřazené návštěvy nebo již přiřazené určitému pracovníkovi.

Pomocí filtru si můžete snadno vyfiltrovat například všechny ranní inzulíny a ty hromadně přesunout k pracovníkovi.

Jakmile máte návštěvy vyfiltrované, označte si ty, které chcete přesunout a vyberte pracovníka, kterému se mají přiřadit. Dokončete pomocí tlačítka Převést.

Návštěvy můžete přesouvat mezi pracovníky pouze v rámci jednoho terénu.

Návštěvy se poté přiřadí vybranému pracovníkovi.

Pokud je pracovník zařazen na více terénech, počítejte i s většími přejezdy mezi jednotlivými klienty. U terénu si můžete nastavit, aby se v něm v plánu návštěv zobrazila paušální doba přesunu. U každé návštěvy se poté na daném terénu zobrazí šedý řádek, který cestu znázorňuje.

Jak pracovat s návštěvami

Jak ručně vložit návštěvu do plánu

Tento způsob lze použít u návštěv, které již máte požadovány na poukazu, ale nebylo možné dopředu určit den, kdy se mají provádět. Typicky se jedná o nárazové odběry.

Návštěvu můžete vložit do plánu návštěv i ručně a následně ji propsat na poukaz. Pro vložení návštěvy klikněte na požadované místo v plánu pravým tlačítkem myši a zvolte Přidat návštěvu u klienta.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)

 

V otevřeném okně vyberte klienta, zvolte jakou návštěvu zadáváte a jaké v ní budou intervence.

U návštěvy můžete zadat i další údaje, například poznámku.

Návštěvu uložte klepnutím na OK. Po uložení se u návštěvy zobrazí informace o ručním vložení do plánu.

Ručně můžete přidávat i návštěvu, kterou doposud v poukazu vůbec nemáte. V takovém případě můžete zvolit, zda se přidaná návštěva má na poukaz propsat. A to buď pouze do naplánovaných intervencí nebo rovnou i do sekce Požadováno.

Jak u návštěvy zadat, že se nemá provádět

Pokud dopředu víte, že se naplánovaná návštěva nemá provést můžete si ji v plánu takto označit. Na danou návštěvu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Opravit.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)

V detailu návštěvu zatrhněte Neprovádět.

Uložte kliknutím na OK. Takto označená návštěva se v plánu přeškrtne.

Pokud ponecháte tuto návštěvu u pracovníka, zobrazí se mu při přidávání realizace dle plánu návštěv, aby mohl zapsat důvod neprovedení.

Návštěvu, která se nemá provádět můžete označit i tak, že v menu pod pravým tlačítkem myši kliknete rovnou na Odebrat.

Jak smazat návštěvu z plánu

Návštěvu můžete z plánu úplně odstranit. Najeďte na ni myší a pod pravým tlačítkem vyberte možnost Odebrat.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)

Po potvrzení se návštěva přeškrtne, v tomto stavu je označena, že se nemá provádět. Najeďte na ni myší a znovu pod pravým tlačítkem vyberte Odebrat.

Po opětovném potvrzení se návštěva z plánu odebere.

Pokud je odebraná návštěva stále naplánovaná v poukazu, pak se při opětovném načtení plánu znovu načte.

Jak přesunout návštěvu na jiný den

Návštěvu můžete při výjimečných případech přesunout i na jiný den, a to buď na předchozí nebo následující.  Najeďte na ni myší a pod pravým tlačítkem vyberte možnost Přesunout na další den nebo Přesunout na předchozí den.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)

 

Jakmile návštěvu přesunete, v původním dni se přeškrtne (označení, že se nemá provádět) a v novém dni se u ní zobrazí informace o přesunutí.

Jak přidat pracovní činnosti

Pracovní činnosti lze používat pouze pokud využíváte Zaměstnance v CYGNUS.

Do plánu návštěv můžete mimo návštěvy u klientů vkládat i pracovní činnosti. Můžete tak pracovníkovi naplánovat i další úkony, které s jeho prací souvisí. Pro vložení pracovní činnosti klikněte na požadované místo v plánu pravým tlačítkem myši a zvolte Přidat pracovní činnost.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)

 

V otevřeném okně zvolte požadovanou činnost a vložte do plánu klepnutím na OK.

Pracovní činnost se poté v plánu zobrazuje světle modrou barvou.

Jak zkopírovat plán na další období

Může se stát, že mají pracovníci v některé dny stejné návštěvy. V takovém případě není nutné pro každý den zvlášť plán načítat a znovu vytvářet, ale můžete si již vytvořený den zkopírovat na další. Pod tlačítkem Operace vyberte možnost Zkopírovat plán.

(KDE? Klienti – Plán návštěv)


 

V otevřeném okně můžete zvolit, zda chcete zkopírovat daný den na další stejný, nebo zda chcete zkopírovat celé období. Zvolte co chcete zkopírovat, na jakém terénu a potvrďte klepnutím na OK.

Před samotnou kopií plánu systém zkontroluje, zda budou návštěvy dle poukazů stále požadovány. Zkopíruje tak opravdu jen ty požadované.

Zkopírování plánu vám potvrdíme.

Jak pracovníka upozornit na vytvoření plánu

Jakmile dokončíte rozřazení návštěv mezi jednotlivé pracovníky, je nutné je o připraveném plánu informovat.

Pracovník používá CYGNUS 2 a plán návštěv

V tomto případě můžete pracovníkovi na jeho e-mail zaslat upozornění, aby se na svůj plán podíval. V plánu návštěv klikněte na tlačítko Operace a z nabídky vyberte Odeslat upozornění na e-mail.

V otevřeném okně vyberte období, na které máte plán návštěv hotový a na které chcete pracovníka upozornit. Vyberte zatržítkem pracovníka/y a zkontrolujte jeho/jejich e-mail. Pro odeslání upozornění klepněte na tlačítko OK.

Pracovníkovi se na e-mail nezasílá plán, pouze upozornění, že jsou návštěvy u klientů rozplánované.

Pracovník používá web MobilniCYGNUS.cz

Pokud pracovník používá MobilniCYGNUS.cz nemusíte se po sestavení plánu o nic starat.

Plán se mu do MobilniCYGNUS.cz nahrává automaticky. Všechny změny, které budete průběžně provádět se mu taktéž ihned zobrazí. Zároveň má přístup na všechny dny, na které je plán načten.

Pracovníkovi předávám informace osobně

Pokud máte s pracovníky pravidelné schůzky, můžete jim vytisknout Denní plán návštěv. Naleznete jej v Plánu návštěv pod tlačítkem Tisknout

V otevřeném okně zvolte období, které chcete vytisknout a pracovníka. Můžete zvolit i další možnosti, například tisknout místo pro poznámku.

Po kliknutí na Další se vám zobrazí požadovaný Plán návštěv, který můžete vytisknout.


Video ze školení Plán návštěv pro Domácí péči


 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit